KS Praha logo
CZ
CZ EN

Pozvání ke sdílení evangelia

Slovo evangelizace často probouzí obavy nebo pocity viny. Jde přitom o radostnou zprávu, která mluví o spáse bez našich zásluh či dřiny. Rozumíme jí? Jak ji prezentujeme? Můžeme své oči obrátit na Krista, jeho kázání a příklad služby. Kristus odložil svou nebeskou slávu a snížil se na úroveň těch, kterým chtěl otevřít cestu k Bohu. Podobně jsme i my zvaní k tomu překonat bariéry, které nás od lidí oddělují, žít s nimi, mluvit a přinášet evangelium.

KazatelJan Adamec Datum kázání 19. 2. 2023 Biblický verš L 4,17–21; Fp 2,5–11
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:44

Další podobná kázání

Barnabáš – Dar povzbuzování

Duchovní dary, zázraky Následování Krista

Mezi duchovními dary v Ř 12 se objevuje také dar povzbuzování. Povzbuzování je nesmírně důležitý dar, který pomáhá lidem vytrvat na dobré cestě a růst. Jedním člověkem v Bibli, na kterém můžeme tento dar vidět je Barnabáš. Jak se projevoval? Co přinášel a jaké měl slabosti?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 9. 2023 Biblický verš Ř 12,6–8; Sk 4,34–37; Sk 9,26–30; Sk 11,19–26; Sk 15,36–40
Stáhnout MP3 Poslechnout

Boží plány neselžou (Ř 9–11)

Následování Krista Šíření Božího království

Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme se ptát: Proč se dříve křesťanská Evropa ke Kristu nehlásí? Proč se lidé kolem nás neobrací? Proč naši blízcí nevěří? Neselhalo evangelium? V listu Římanům zápasí Pavel s podobnou otázkou. Jak to, že jeho národ odmítá Mesiáše, zatímco dříve bezbožné národy se Kristu obrací? Jeho odpovědi mohou být povzbuzením...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 9. 2023 Biblický verš Ř 8,35–39; Ř 9,1–11,36 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Brány do srdce a ze srdce

Hřích, pokání, odpuštění Následování Krista

Brány plnily ve starověkých městech důležitou roli. V nich se rozhodovalo o tom, co se do města dostane a co projde ven. I naše srdce má takové brány. Přes ně určité věci vpouštíme do svého srdce a také přes ně vynášíme z pokladu svého svého srdce ven. Branou střežící to, co ze srdce vychází, je...

KazatelPetr Zůna Datum kázání 11. 6. 2023 Biblický verš Mt 15,11–20; Jk 3,1–18
Stáhnout MP3 Poslechnout

Filipovy misijní cesty: využít příležitostí pro evangelium

Následování Krista Šíření Božího království

Příběh Filipa v knize Skutků je příkladem života evangelisty. Co se od něj můžeme naučit? Čím nás může inspirovat? V tomto kázání se podíváme na jeho život. Zaměříme se na momenty, které ukazují na povolání evangelisty a mohou nás inspirovat v životě pro evangelium.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 21. 5. 2023 Biblický verš Sk 6,3–6; Sk 8,1–40; Sk 21,7–10 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout