KS Praha logo
CZ
CZ EN

Pavel ve Filipech: Nebeské občanství

Filipy sice leží v Řecku, ale v Pavlově době byly římským městem. Jeho obyvatelé pocházeli z Itálie a měli římské občanství. Byli hrdí na svou kulturu a jejich posláním ve Filipech bylo Řím reprezentovat, jeho moc a kulturu šířit. Není proto náhoda, že právě v dopise Filipským Pavel o občanství mluví. Připomíná věřícím, že jsou občany nebe na zemi. Počítá s tím, že rozumí, co z toho pro ně plyne. Jak tomu rozumíme my?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 21. 4. 2024 Biblický verš Fp 3,17–21; Sk 16,11–40
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
32:21

Další podobná kázání

Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bůh neslibuje jednoduchý život bez problémů, ale zaslibuje, že i všechny zlé věci použije k dobrému (Ř 8,28). Málokdo by si asi vybral život Jákoba. Prožil odmítnutí, zapletl se do podvodu, byl vyhnán z rodiny, šlo mu o život, zakusil zradu, neměl ideální manželství a ani rodinu. Přesto tento život plný těžkostí Bůh použil ke...

KazatelPetr Kácha Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš Ř 8,28
Stáhnout MP3 Poslechnout

Zachariáš a Marie: Naše touhy a Boží plány

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Vánoční příběh v Bibli je plný obyčejných lidí, kteří se stali součástí velkého Božího plánu. Měli své touhy, prosby a přání. Ty se ale jednoho dne protly s Božím plánem. Jejich touhy se naplnily, ale jinak než by si sami vybrali. Krásně to můžeme vidět na příběhu Zachariáše a Marie. Dva odlišní lidé a přece...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 12. 2023 Biblický verš L 1,5–56
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Ti, kteří staví na skále

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Ježíš své vyučování pro lidi království, které se obvykle označuje jako kázání na hoře, zakončuje podobenstvím o dvou stavitelích. Říká, že jsou tu ti, kteří slova tohoto kázání slyší, ale neplní. Svůj dům staví na písku a v den zkoušky neobstojí. Pak jsou tu ti, kteří je slyší a plní. Ti staví na skále. Jejich...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 12. 2023 Biblický verš Mt 7,24–27, Mt 5,1–7,27
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Chvála nespokojenosti

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Mnoho lidí hledá šťastný život. Když ale Ježíš mluví o šťastném životě, začíná velmi paradoxně. Šťastní jsou ti, kdo pláčou, hladoví, žijí v místech nespravedlnosti a nepokoje. Právě takoví budou jeho učedníci, lidé království. Proč právě takoví? Co je na tom dobrého? Jak to, že jeho učedníci mají být nespokojení, toužící, v zápasech a přitom...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,1–12; 1K 4,8–16
Stáhnout MP3 Poslechnout