KS Praha logo
CZ
CZ EN

Nejnovější kázání

Izák: Boj o studny a víra otců (Gn 26)

Principy křesťanského života

Postava Izáka se v Bibli tak trochu ztrácí mezi příběhy jeho velkého otce Abraháma a jeho neméně slavného syna Jákoba. Jeho příběh je ale výzvou pro každou nastupující generaci. Jak naloží s dědictvím otců? Naváží na ně? Budou pokračovat v jejich práci? Osvojí si sami za sebe jejich víru? Izákův život byl z velké části...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 3. 2019 Biblický verš Gn 26,1–33
Stáhnout MP3 Poslechnout

Projevy Ducha (1K 12,1–11)

Duchovní dary

Apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu dává mezi kapitoly 12 a 14 kapitolu 13 a dává důraz na potřebu lásky i duchovních projevů. Jeden Duch dává rozdílné dary, služby a působení. Vše má směřovat k budování církve. Jak tedy máme jednotlivé projevy Ducha používat a jak se pro ně otevřít v osobním životě i na shromáždění?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 12. 3. 2019 Biblický verš 1K 12,1–11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Daniel: Jak se správně rozhodovat?

Modlitba Principy křesťanského života

Příběh o Danieli ve lví jámě patří mezi nejznámější biblické příběhy (Da 6,1–29). Co ale vedlo Daniele k tomu, že se rozhodl bez váhání riskovat svůj život? Co nám může pomoci k dobrým rozhodnutím? Příběh Daniele nás může v mnohém inspirovat.

KazatelJakub Černý Datum kázání 24. 2. 2019 Biblický verš Da 6,1–29
Stáhnout MP3 Poslechnout

Abrahám: Život víry (Gn 15)

Boží slovo Principy křesťanského života

Přestože víra patří mezi nejdůležitější křesťanská slova, panuje kolem ní řada nedorozumění. Písmo říká, že pouze na základě víry lze získat spravedlnost před Bohem a že celý další křesťanský život je životem ve víře (Ř 1,17). Co to ale znamená žít vírou? Jak vypadá život skutečně věřícího člověka? Co je to víra? V Bibli najdeme...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 2. 2019 Biblický verš Ř 1,17; Gn 15,1–21
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dary milosti (Ř 12,3–8)

Duchovní dary

Toto krátké slovo předcházelo službu účastníků kurzu Užívání duchovních darů. Bůh Bible je Bohem milosti. Zamiloval si své stvoření a projevuje mu svoji přízeň (milost). Touží nám být blízko a obdarovat nás. Den za dnem tak jako projevy jeho přízně přijímáme různé dary. Mezi projevy této Boží milosti pak patří i služby a obdarování, která...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 2. 2019 Biblický verš Ř 12,3–8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Přetvářka

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Pán Ježíš nejvíce diskutoval s farizei. Oni byli znalci Zákona a dělali si nárok na „stolici Mojžíšovu“.  Jejich problém byl, že po lidech chtěli něco, co sami nedělali, a že jim šlo více o to, co je vidět navenek, než o to, jaký je stav srdce. Proč děláme to, co děláme? Je logika Božího království stejná...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 27. 1. 2019 Biblický verš Mt 23,1–28
Stáhnout MP3 Poslechnout
Načíst další kázání