KS Praha logo
CZ
CZ EN

Nejnovější kázání

Lidé království: Ti, kteří hodují a zvou

Církev, vztahy věřících Šíření Božího království

Ježíš byl známý jako člověk, který tráví čas na hostinách a hoduje s různými lidmi. Ukazoval tak, jaký je Bůh a jaké je Boží království. Už Starý zákon totiž mluví o požehnaném budoucím věku jako času velké hostiny, kdy se sejde celá Boží rodina. Ježíš vysvětloval a také prakticky ukazoval, kdo na té hostině v...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2023 Biblický verš L 14,12–24; L 15,1–2; Dt 12,10–12; Dt 14,23–29; Dt 16,13–16; Iz 25,6–8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Správní lidé na správném místě

Církev, vztahy věřících Šíření Božího království

Když Ježíš mluví o lidech království, používá tři obrazy, které mají přiblížit jejich poslání (Mt 5,13–16). Jde o sůl, světlo a město. Jsou to věci nepatrné, ale s velkým pozitivním vlivem na své okolí. Musí mít ale potřebnou kvalitu a také být na správném místě. Ježíšovi učedníci – lidé království – jsou proto správní lidé...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 29. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,13–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Chvála nespokojenosti

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Mnoho lidí hledá šťastný život. Když ale Ježíš mluví o šťastném životě, začíná velmi paradoxně. Šťastní jsou ti, kdo pláčou, hladoví, žijí v místech nespravedlnosti a nepokoje. Právě takoví budou jeho učedníci, lidé království. Proč právě takoví? Co je na tom dobrého? Jak to, že jeho učedníci mají být nespokojení, toužící, v zápasech a přitom...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,1–12; 1K 4,8–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Barnabáš – Dar povzbuzování

Duchovní dary, zázraky Následování Krista

Mezi duchovními dary v Ř 12 se objevuje také dar povzbuzování. Povzbuzování je nesmírně důležitý dar, který pomáhá lidem vytrvat na dobré cestě a růst. Jedním člověkem v Bibli, na kterém můžeme tento dar vidět je Barnabáš. Jak se projevoval? Co přinášel a jaké měl slabosti?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 9. 2023 Biblický verš Ř 12,6–8; Sk 4,34–37; Sk 9,26–30; Sk 11,19–26; Sk 15,36–40
Stáhnout MP3 Poslechnout

Boží plány neselžou (Ř 9–11)

Následování Krista Šíření Božího království

Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme se ptát: Proč se dříve křesťanská Evropa ke Kristu nehlásí? Proč se lidé kolem nás neobrací? Proč naši blízcí nevěří? Neselhalo evangelium? V listu Římanům zápasí Pavel s podobnou otázkou. Jak to, že jeho národ odmítá Mesiáše, zatímco dříve bezbožné národy se Kristu obrací? Jeho odpovědi mohou být povzbuzením...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 9. 2023 Biblický verš Ř 8,35–39; Ř 9,1–11,36 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Brány do srdce a ze srdce

Hřích, pokání, odpuštění Následování Krista

Brány plnily ve starověkých městech důležitou roli. V nich se rozhodovalo o tom, co se do města dostane a co projde ven. I naše srdce má takové brány. Přes ně určité věci vpouštíme do svého srdce a také přes ně vynášíme z pokladu svého svého srdce ven. Branou střežící to, co ze srdce vychází, je...

KazatelPetr Zůna Datum kázání 11. 6. 2023 Biblický verš Mt 15,11–20; Jk 3,1–18
Stáhnout MP3 Poslechnout
Načíst další kázání