KS Praha logo
CZ
CZ EN

Nejnovější kázání

Církev jako zdravá rodina

Církev, vztahy věřících

Rodina je místo, kde čerpáme posilu a ochranu. Současně to může být v rodině někdy hodně náročné, protože se ovlivňujeme více, než bychom chtěli a než bychom čekali. Naše vztahy jsou buď dobré nebo špatné. Případně jsme si lhostejní a rodinou přestáváme být. Pokud budeme laskaví, milosrdní a budeme si odpouštět, budeme zakoušet sílu sborové...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 20. 11. 2022 Biblický verš Ef 4,25-32; Zach 8,16-17
Stáhnout MP3 Poslechnout

Láska – základ jednoty církve

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Když se Ježíš modlil za učedníky, ležala mu na srdci velmi jednota církve. Jak ale tato jednota vzniká? Co to znamená být jednotní? Trochu napovědět nám může apoštol Pavel v listu Filipským, kde o jednotě církve mluví. Základem jednoty nejsou stejné názory, ale postoj, který měl sám Ježíš Kristus. Je to postoj lásky, která vede...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2022 Biblický verš Fp 2,1–11; J 17,20–23, Ž 133,1–3; Gn 4,1–9; Mt 5,23–24; Ř 5,6–8; 1Pt 4,7–10; Ř 13,8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kým jsme a co máme (Sk 3)

Duchovní dary, zázraky Šíření Božího království

Spasení je z milosti, ale dobré skutky mají v životě křesťana důležité místo. Písmo dokonce říká, že spasení jsme právě proto, abychom mohli konat dobré skutky, které nám Bůh dopředu připravil. Krásně to můžeme vidět na příkladu apoštolů. Na své pravidelné cestě do chrámu uvidí u brány chromého žebráka. Při pohledu na něj vidí, že...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 10. 2022 Biblický verš Sk 3,1–26; Ef 2,8–10; 1K 15,10
Stáhnout MP3 Poslechnout

Přemýšlet nad Božím slovem (Ž 1)

O Bibli

Mnoho lidí hledá cestu ke šťastnému a úspěšnému životu. O jednom velkém Božím daru na cestě k tomuto cíli se dozvídáme ze Žalmu 1, který mluví o důležitosti Písma pro život člověka. Zve nás k tomu, abychom na místo špatných přátel trávili čas s Božím slovem. Naslouchali mu, přemýšleli o něm a snažili se ho...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Ž 1; Dt 6,4–9; Dt 11,13–21; Nu 15,38–41; Mt 19,3–9
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nevěřící Tomáš – setkání se vzkříšeným a vyslání k misii

Ježíš učedníky tři roky připravoval na velkou misi, aby mohli vyjít do světa, nést jeho zvěst a pokračovat v jeho službě. Dva dny po ukřižování to ale moc nadějně nevypadá. Schovávají se ve strachu před ostatními lidmi za zavřenými dveřmi. Setkání se vzkříšeným ale mění situaci – pro všechny včetně nevěřícího Tomáše.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 4. 2022 Biblický verš J 20,19–31; 2K 5,17–21; 1K 8,5–7
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pokání – pozvání na cestu proměny

Hřích, pokání, odpuštění

K zdravému křesťanskému životu patří vyznávání hříchů a pokání. Co to vlastně pokání je? K čemu slouží, co mu brání a co přináší? Nad tím se zamyslíme nad několika biblickými texty.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 4. 2022 Biblický verš Jk 5,16; 1J 1,7–10; Jk 4,6–10; Ž 32,1–5
Stáhnout MP3 Poslechnout
Načíst další kázání