KS Praha logo
CZ
CZ EN

Nejnovější kázání

Budování stánku: Mezi prací a odpočinutím

Principy křesťanského života

Ve 24. kapitole Exodu čteme, jak Bůh s izraelským národem uzavírá smlouvu, která otvírá cestu k intimnímu společenství. Jeho vyjádřením je stánek, který si Bůh nechává postavit uprostřed izraelského tábora, aby tu přebýval se svým lidem a setkával se s nimi.  V kapitolách 25–31 pak proto čteme sérii pokynů pro budování stánku. Co ovšem působí...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 13. 10. 2019 Biblický verš Ex 31,12–18 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nenechme se oblbnout

Principy křesťanského života

Pavel založil sbor v Korintě, ale jeho vztahy s nimi nebyly jednoduché, protože zpochybňovali jeho službu i povolání apoštola. Nechali se svést falešnými apoštoly. Jaké jsou znaky pravých Božích služebníků a jak se můžeme chránit svedení těmi, co se jen jako Boží služebníci tváří? Co když nás odmítnou ti, do kterých jsme hodně investovali? Pojďme se nechat...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 29. 9. 2019 Biblický verš 2K 11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Vykoupení v Kristu

Principy křesťanského života

"Ať se mi nestane," píše apoštol Pavel v Ga 6,14, "abych se chlubil něčím jiným než křížem Pána Ježíže Krista, skrze nějž je pro mě svět ukřižován a já pro svět." Kristův kříž zbavuje hodnoty všechny světské možnosti, zásluhy, ambice. Znamená také naše vykoupení. Svět se vším, co nás poutalo, formovalo a určovalo naši hodnotu,...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 23. 9. 2019 Biblický verš Ga 6,14; Ko 3,1–4; 1Pt 1,18–19
Stáhnout MP3 Poslechnout

Boží přikázání a cesta do odpočinutí

Boží slovo Principy křesťanského života

Pět knih Mojžíšových popisuje cestu, která začíná rájem a končí na hranici zaslíbené země. V ní mají Izraelci najít ztracený ráj a odpočinout v Boží přítomnosti. Aby tomu tak bylo, musí se Boží lid držet Božích přikázání. Při uzavření smlouvy s Izraelci Bůh představuje první stručný souhrn přikázání (Ex 20–23). Na prvním místě stojí vztah...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 9. 2019 Biblický verš Ex 19–23; Iz 63,9–15 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Láska a smlouva: Stát se svatým národem (Ex 19–24)

Principy křesťanského života

K věrné Boží lásce patří neomyslitelně také smlouva. Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, konal pro ně zázraky, dával se jim poznávat. Přesto něco zásadního chybělo. Skutečný a trvalý vztah se pojí se oboustraným závazkem, který otvírá cestu k intimitě. Proto v Ex 19,3–6 nabízí Izraelcům smlouvu. Mohou se stát zvláštním Božím vlastnictvím, královstvím kněží, svatým...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 8. 9. 2019 Biblický verš Ex 19,3–6; Ex 24,1–11 Stáhnout Prezentace ke stažení

Abrahám a Sára: Příběh jednoho manželství

Principy křesťanského života Rodina

Bible mluví o Abrahámovi se Sárou jako o muži a ženě víry a dává nám je za příklad. Jaké bylo ale jejich manželství? Co zvládli a co ne? Při pozorném čtení vidíme, že jejich život nebyl černobílý a vše se jim nepodařilo. Přes svá selhání ale nakonec obstáli. Co se můžeme naučit z tohoto manželství, které...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 23. 6. 2019 Biblický verš Gn 12,10–16; 16,1–6; 1Pt 3,5–6
Stáhnout MP3 Poslechnout
Načíst další kázání