KS Praha logo
CZ
CZ EN

Nejnovější kázání

Když v nás roste hněv (Gn 4)

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Příběh Kaina a Abela ukazuje, co se děje, když hněv či zášť necháme v sobě růst. "Hněváte-li, se nehřešte," píše apoštol Pavel v Ef 4,26, "Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřávejte místa Ďáblu." Kainův příběh je příběh o hříchu, ke kterému nemuselo dojít a který nemusel mít takové následky. Kain měl řadu možností se zastavit...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 13. 1. 2019 Biblický verš Gn 4,1–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kde se bere zlo? (Gn 3)

Principy křesťanského života

Otázka, kde se bere zlo, patří mezi největší otázky vůbec? Jak se objevilo v dobrém Božím světě a jak to jde dohromady s dobrým Bohem? Jak se zlem bojovat a obstát v pokušení? První kapitoly Bible vrhají světlo na tyto otázky. Ukazují, že Bůh stvořil svět tak, že v něm zlo a možnost pádu byly...

Datum kázání 13. 12. 2018 Biblický verš Gn 3,1–24

Úkol člověka (Gn 1–2)

Jaké je místo člověka v rámci stvoření? Proč tady jsme a jak naplnit své poslání? Odpovědina tyto velké otázky jsme hledali v prvních dvou kapitolách Bible. Bůh tvořil svět postupně. Postavil do něj člověka, aby dílo stvoření dokončil a udržoval. Má nést obraz Boha, Tvůrce a Krále světa. Má stvořený svět spravovat, chránil jej, poznávat...

Datum kázání 12. 12. 2018

Bůh jako stvořitel (Gn 1,1–2,3)

Boží slovo

Víra v Boha Stvořitele patří k základům křesťanské víry. Když se podíváme na první stránky Bible na to, jak Bůh tvoří svět, můžeme si položit otázku, co nám to prozrazuje o Boží povaze a způsobu jeho jednání? Bible často mluví o povolání Božího lidu nebo člověka podobně jako o stvoření světa. Bůh nás, kteří jsme...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 11. 11. 2018 Biblický verš Gn 1,1–2,3 Stáhnout Prezentace ke stažení

Pět knih Mojžíšových jako jeden příběh

Pět knih Mojžíšových nepatří mezi nejoblíbenější křesťanskou četbu. Pro Ježíše, jeho první učedníky nebo apoštola Pavla však šlo o základní četbu. Židé v synagoze přečtou celou Tóru každý rok. Znovu a znovu tak čtou příběh, který začíná vyhnáním z ráje, a končí na hranici zaslíbené země. Čtou o cestě, na které Bůh dává svému lidu...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 10. 2018 Stáhnout Prezentace ke stažení