KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    V Hůrkách 1292/8, Praha 13
  • datum
    Bohoslužby během léta se konají od 16:00 ve sborové budově Na Žertvách 23 (u metra Palmovka) každou neděli kromě první v měsíci.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Bohoslužby v červenci a srpnu 2021

V čase letních prázdnin se regionální bohoslužby konají každou neděli (kromě první v měsíci) od 16:00 ve sborové budově Na Žertvách 23 (u metra Palmovka). Tyto bohoslužby společně pořádají region Západ a region Východ. V neděli 1. 8. proběhne sborová bohoslužba v Konferenčním centru City Pankrác (Na Strži 1702/65, Praha 4). Bohoslužby se konají v...

Kalendář 12. 7. 2021

Bohoslužby v květnu 2021

Aktuální vládní nařízení již neudávají limit na procentuální obsazení sálu při bohoslužbě. I nadále ale platí povinnost dodržovat rozestupy 2m (s výjimkou členů domácnosti), mít po celou dobu zakrytá ústa a nos (respirátory) a po příchodu si desinfikovat ruce. Pokud nedojde k nečekaným změnám, budou bohoslužby během května probíhat za dodržení těchto pravidel v prostorách kostela sv....

Kalendář 5. 5. 2021

Kázání

Žalm 20: Modlitba před bitvou

Ježíš, kterého následujeme, se modlil žalmy. K tomu jsme zváni i my. Jdeme tak v jeho stopách. Učíme se modlit, důvěřovat Bohu a bojovat duchovní boj, tak jako Ježíš. V žalmu 20 nacházíme modlitbu krále a jeho lidu před bitvou. Co se tady dozvídáme o našem králi? Jak nám to může pomoci v našich bojích?

Biblický verš Ž 20
Kalendář 11. 7. 2021

Svátky – čas setkávání (Lv 23)

Ve 3. knize Mojžíšově 23 čteme o svátcích, které Bůh ustanovil pro izraelský národ. Hebejské slovo, které je tu použité pro svátek, znamená setkání. Smyslem těchto svátků bylo společné setkání Božího lidu s Hospodinem. Bůh si svolal svoji rodinu ke společné oslavě v jeho domě. Pro křesťany nejsou starozákonní svátky povinností, přesto se ale právě...

Biblický verš Lv 23,1–4
Kalendář 23. 2. 2020
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha