KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, pastor KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 13-Stodůlky
  • datum
    Každou neděli (krom první v měsíci) 15:30–17:00
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Bohoslužby během podzimu 2021

Od září probíhají bohoslužby KS Praha-Západ paralelně na dvou místech. Pokračují bohoslužby v Komunitním centru sv. Prokopa každou neděli (krom první v měsíci) od 15:30. Nově se konají také bohoslužby na Barrandově v novém Komunitním centru Krista Spasitele každou neděli krom první v měsíci vždy od 16:00. V budoucnu bychom rádi, aby na Barrandově fungoval...

Kalendář 15. 11. 2021

Bohoslužby v červenci a srpnu 2021

V čase letních prázdnin se regionální bohoslužby konají každou neděli (kromě první v měsíci) od 16:00 ve sborové budově Na Žertvách 23 (u metra Palmovka). Tyto bohoslužby společně pořádají region Západ a region Východ. V neděli 1. 8. proběhne sborová bohoslužba v Konferenčním centru City Pankrác (Na Strži 1702/65, Praha 4). Bohoslužby se konají v...

Kalendář 12. 7. 2021

Kdo je přinese? (Mk 2,1–12)

Hrdiny příběhu uzdravení chromého v Mk 2,1–12 jsou čtyři muži, kteří donesou svého nemohoucího přítele ke Kristu. Když se nemohou dostat do domu, kde Ježíš je, nevzdají to. Najdou cestu, vytvoří otvor a přítele spustí stropem na lehátku k Ježíši. Čteme, že to byla jejich víra, kterou Ježíš ocenil a pro kterou s nemocným jedná....

Biblický verš Mk 2,1–12; Ga 5,6
Kalendář 15. 11. 2021

List Koloským: Pozvání k rebélii

List Koloským nás zve k revoluci. Mluví o vládách, trůnech, autoritách a mocnostech, která stojí v rebélii proti Kristu a potřebují smíření s ním. Věřícím Kolosech pak připomíná, že i oni byli součástí této rebélii proti Kristu a potřebovali smíření. Neznali Boha, mysleli bezbožně a dělali věci, které šli proti jeho řádům. Když uvěřili, stali...

Biblický verš Ko 1,15–20; Ko 1,27–28; Ko 4,7–17
Kalendář 31. 10. 2021
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha