KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    Sluneční náměstí, Praha 5
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Společný půst: Jak a proč se postit?

Od pondělí 7. 1. do neděle 27. 1. 2019 se bude opět konat společný sborový půst. Co to ale vlastně znamená? Proč a jak se postit? Jaká témata a jak chceme Bohu připomínat v tomto společném půstu? Někdo by se možná rád přidal, ale neví jak. Někomu zase třeba není jasné, k čemu je půst dobrý nebo co to...

Kalendář 7. 1. 2019

Vánoční zastavení 16.12.

Zveme vás k vánočnímu zastavení v neděli 16. 12. Na programu bude trocha hudby, horký punč a přednáška o narození Krista a smyslu Vánoc. Zváni jsou jak pravidelní účastníci bohoslužeb, tak všichni hosté.  

Kalendář 12. 12. 2018

Kázání

Budování stánku: Mezi prací a odpočinutím

Ve 24. kapitole Exodu čteme, jak Bůh s izraelským národem uzavírá smlouvu, která otvírá cestu k intimnímu společenství. Jeho vyjádřením je stánek, který si Bůh nechává postavit uprostřed izraelského tábora, aby tu přebýval se svým lidem a setkával se s nimi.  V kapitolách 25–31 pak proto čteme sérii pokynů pro budování stánku. Co ovšem působí...

Biblický verš Ex 31,12–18
Kalendář 13. 10. 2019

Nenechme se oblbnout

Pavel založil sbor v Korintě, ale jeho vztahy s nimi nebyly jednoduché, protože zpochybňovali jeho službu i povolání apoštola. Nechali se svést falešnými apoštoly. Jaké jsou znaky pravých Božích služebníků a jak se můžeme chránit svedení těmi, co se jen jako Boží služebníci tváří? Co když nás odmítnou ti, do kterých jsme hodně investovali? Pojďme se nechat...

Biblický verš 2K 11
Kalendář 29. 9. 2019
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha