KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    V Hůrkách 1292/8, Praha 13
  • datum
    Bohoslužby v květnu se konají v souladu s platnými vládními opatřeními každou neděli od 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Bohoslužby v květnu 2021

Aktuální vládní nařízení již neudávají limit na procentuální obsazení sálu při bohoslužbě. I nadále ale platí povinnost dodržovat rozestupy 2m (s výjimkou členů domácnosti), mít po celou dobu zakrytá ústa a nos (respirátory) a po příchodu si desinfikovat ruce. Pokud nedojde k nečekaným změnám, budou bohoslužby během května probíhat za dodržení těchto pravidel v prostorách kostela sv....

Kalendář 5. 5. 2021

Bohoslužby v dubnu 2021

Podle aktuálních vládních opatření proti šíření koronaviru je možné, aby se konaly bohoslužby do počtu 10 % obsazenosti sálu. Účastníci musí dodržovat rozestupy, omezí pohyb a vzájemný kontakt a po celou dobu nosí respirátory. Během dubna budou tedy bohoslužby KS Praha Západ probíhat do počtu 30 osob za dodržení platných opatení v prostorách kostela sv....

Kalendář 14. 4. 2021

Kázání

Svátky – čas setkávání (Lv 23)

Ve 3. knize Mojžíšově 23 čteme o svátcích, které Bůh ustanovil pro izraelský národ. Hebejské slovo, které je tu použité pro svátek, znamená setkání. Smyslem těchto svátků bylo společné setkání Božího lidu s Hospodinem. Bůh si svolal svoji rodinu ke společné oslavě v jeho domě. Pro křesťany nejsou starozákonní svátky povinností, přesto se ale právě...

Biblický verš Lv 23,1–4
Kalendář 23. 2. 2020

Ježíš – náš velekněz

Bůh dal Izraelcům řády pro oběti a očišťování, aby mohli přicházet do Boží přítomnosti. Přes to všechno, ale do velesvatyně coby místa Božího přebývání mohl vstoupit jen jednou za rok jedinný člověk. Byl jím velekněz, který však před tím sám musel projít očištěním. Jeho vstup byl navíc spojen s obřady, které měly zajistit smíření pro...

Biblický verš Lv 16,1–34; Žd 10,19–25
Kalendář 16. 2. 2020
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha