KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    Sluneční náměstí, Praha 5
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Společný půst: Jak a proč se postit?

Od pondělí 7. 1. do neděle 27. 1. 2019 se bude opět konat společný sborový půst. Co to ale vlastně znamená? Proč a jak se postit? Jaká témata a jak chceme Bohu připomínat v tomto společném půstu? Někdo by se možná rád přidal, ale neví jak. Někomu zase třeba není jasné, k čemu je půst dobrý nebo co to...

Kalendář 7. 1. 2019

Vánoční zastavení 16.12.

Zveme vás k vánočnímu zastavení v neděli 16. 12. Na programu bude trocha hudby, horký punč a přednáška o narození Krista a smyslu Vánoc. Zváni jsou jak pravidelní účastníci bohoslužeb, tak všichni hosté.  

Kalendář 12. 12. 2018

Kázání

Izák: Boj o studny a víra otců (Gn 26)

Postava Izáka se v Bibli tak trochu ztrácí mezi příběhy jeho velkého otce Abraháma a jeho neméně slavného syna Jákoba. Jeho příběh je ale výzvou pro každou nastupující generaci. Jak naloží s dědictvím otců? Naváží na ně? Budou pokračovat v jejich práci? Osvojí si sami za sebe jejich víru? Izákův život byl z velké části...

Biblický verš Gn 26,1–33
Kalendář 17. 3. 2019

Projevy Ducha (1K 12,1–11)

Apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu dává mezi kapitoly 12 a 14 kapitolu 13 a dává důraz na potřebu lásky i duchovních projevů. Jeden Duch dává rozdílné dary, služby a působení. Vše má směřovat k budování církve. Jak tedy máme jednotlivé projevy Ducha používat a jak se pro ně otevřít v osobním životě i na shromáždění?

Biblický verš 1K 12,1–11
Kalendář 12. 3. 2019
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha