KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    Sluneční náměstí, Praha 5
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Společný půst: Jak a proč se postit?

Od pondělí 7. 1. do neděle 27. 1. 2019 se bude opět konat společný sborový půst. Co to ale vlastně znamená? Proč a jak se postit? Jaká témata a jak chceme Bohu připomínat v tomto společném půstu? Někdo by se možná rád přidal, ale neví jak. Někomu zase třeba není jasné, k čemu je půst dobrý nebo co to...

Kalendář 7. 1. 2019

Vánoční zastavení 16.12.

Zveme vás k vánočnímu zastavení v neděli 16. 12. Na programu bude trocha hudby, horký punč a přednáška o narození Krista a smyslu Vánoc. Zváni jsou jak pravidelní účastníci bohoslužeb, tak všichni hosté.  

Kalendář 12. 12. 2018

Kázání

Život a smrt apoštola Jakuba

"Žít je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk." Tato slova napsal apoštol Pavel, ale mohla by vyjadřovat i vyznání apoštola Jakuba, syna Zebedeova. Jakub patřil spolu s Petrem a Janem mezi Ježíšovy nejbližší učedníky. Přestože se mu Ježíš takto věnoval, víme o něm o něm narozdíl od Petra a Jana poměrně málo....

Kalendář 27. 10. 2019

Zlaté tele: víra a modlářství

Jedním z hříchů, které Bible kárá nejčastěji, je modlářství. Většina z nás doma nemá sošky bohů, a tak se nám může zdát, že příběh o zlatém teleti v Ex 32 se nás netýká. Téma modlářství se ale týká nás všech. I my máme tendenci Boha nahradit, když zrovna nejedná, a obstarat si věci někde jinde....

Biblický verš Ex 32,1–8
Kalendář 20. 10. 2019
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha