KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    V Hůrkách 1292/8, Praha 13
  • datum
    Po dobu pandemie se bohoslužby do odvolání bohoslužby konají online, viz Události
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Bohoslužby v říjnu 2O2O

Podle nejnovějších vládních opatření je počínaje týdnem od 12. 10. zakázáno setkávání více než 6 osob. Bohoslužby regionu Západ proto již do konce měsíce října probíhat nebudou. V neděli budou probíhat online bohoslužby společné všem regionům KS Praha, které budou přenášeny od 10:00 ze sborových prostor na Palmovce. Prozatím jde o neděle 18.10., 25.10. a...

Kalendář 7. 10. 2020

OBNOVA BOHOSLUŽEB

Počínaje nedělí 31. 5. se opět začínají konat regionální bohoslužby Křesťanského společenství Praha Západ v Komunitním centru sv. Prokopa. Budou probíhat tak jako dříve od 15:30. Pro účastníky platí zvýšená hygienická opatření (roušky, rozestupy, omezení fyzického kontaktu). Aby bylo možné dodržet předepsané rozestupy, bude otevřen prostor kostela.  Další bohoslužby budou probíhat po všechny neděle během...

Kalendář 24. 5. 2020

Kázání

Svátky – čas setkávání (Lv 23)

Ve 3. knize Mojžíšově 23 čteme o svátcích, které Bůh ustanovil pro izraelský národ. Hebejské slovo, které je tu použité pro svátek, znamená setkání. Smyslem těchto svátků bylo společné setkání Božího lidu s Hospodinem. Bůh si svolal svoji rodinu ke společné oslavě v jeho domě. Pro křesťany nejsou starozákonní svátky povinností, přesto se ale právě...

Biblický verš Lv 23,1–4
Kalendář 23. 2. 2020

Ježíš – náš velekněz

Bůh dal Izraelcům řády pro oběti a očišťování, aby mohli přicházet do Boží přítomnosti. Přes to všechno, ale do velesvatyně coby místa Božího přebývání mohl vstoupit jen jednou za rok jedinný člověk. Byl jím velekněz, který však před tím sám musel projít očištěním. Jeho vstup byl navíc spojen s obřady, které měly zajistit smíření pro...

Biblický verš Lv 16,1–34; Žd 10,19–25
Kalendář 16. 2. 2020
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha