KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    Sluneční náměstí, Praha 5
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události

Aktuality

Společný půst: Jak a proč se postit?

Od pondělí 7. 1. do neděle 27. 1. 2019 se bude opět konat společný sborový půst. Co to ale vlastně znamená? Proč a jak se postit? Jaká témata a jak chceme Bohu připomínat v tomto společném půstu? Někdo by se možná rád přidal, ale neví jak. Někomu zase třeba není jasné, k čemu je půst dobrý nebo co to...

Kalendář 7. 1. 2019

Vánoční zastavení 16.12.

Zveme vás k vánočnímu zastavení v neděli 16. 12. Na programu bude trocha hudby, horký punč a přednáška o narození Krista a smyslu Vánoc. Zváni jsou jak pravidelní účastníci bohoslužeb, tak všichni hosté.  

Kalendář 12. 12. 2018

Kázání

Pokušení na poušti

Bohu jde o naši proměnu a růst. Máme-li se ale v životě posouvat dopředu, potřebujeme i určitý diskomfort. Proto není překvapivé, že Bůh Izraelce po slavném vyvedení z Egypta vedl do nepříjemných situcí na poušti. Mají se v nich naučit důvěřovat mu a stát se lidmi, kteří budou schopní vejít do zaslíbené země a být požehnáním...

Biblický verš Ex 15,22–17,7
Kalendář 19. 5. 2019

Povzbuzení k životu v Duchu svatém

Pete Game navštěvuje sbor KS Praha již řadu let. Ve svém kázání na regionu Západ přinesl povzbuzení k životu v Duchu svatém. Ježíš odešel k Otci, ale seslal Ducha svatého. Ten není jen s námi jako byl Ježíš, ale je i v nás. Nenechme se ovládat pocity méněcennosti. Bůh má s námi dobré plány. Nechme...

Biblický verš Sk 2,1–21
Kalendář 12. 5. 2019
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha