KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v modlitebně Sboru XXI. století, patřící do rodiny Bratrské jednoty baptistů, která se nachází v pražských Stodůlkách naproti Makru.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, pastor KS Praha Západ

Modlitebna BJB – Církev XXI. století

Modlitebna BJB – Církev XXI. století

  • GPS
    Holýšovská 2923/4, Praha 13
  • datum
    Každou neděli (krom první v měsíci) 15:30–17:00.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Bohoslužby od ledna 2022

Také v prvních měsících roku 2022 budou bohoslužby KS Praha-Západ probíhat paralelně na dvou místech. Konají se jednak bohoslužby v Komunitním centru sv. Prokopa každou neděli (krom první v měsíci) od 15:30. Dále také pokračují samostatné bohoslužby na Barrandově v novém Komunitním centru Krista Spasitele každou neděli (krom první v měsíci) vždy od 16:00. V...

Kalendář 8. 1. 2022

Bohoslužby v prosinci 2021

Program bohoslužeb v prosinci bude následující:   Neděle 12. 12. Bohoslužba probíhá v Komunitním centru sv. Prokopa od 15:30 (V Hůrkách 1292/8, Praha 13-Stodůlky).    Neděle 19. 12. Bohoslužba probíhá v Komunitním centru Krista Spasitele na BARRANDOVĚ od 16:00. (Grussova 1274/6, Praha 5-Barrandov). V Komunitním centru sv. Prokopa se bohoslužba nekoná.   Neděle 26. 12....

Kalendář 19. 12. 2021

Modlitební zápas – povzbuzení z listu Koloským

Apoštol Pavel inspiruje mnohé tím, co vše vykonal. Jeho život je zápasem o to, aby získal co nejvíce lidi a vedl je k plnému životu v Kristu. V tomto zápase pokračuje i v době, kdy už nemůže pro lidi a církev téměř nic prakticky udělat, protože je ve vězení. Pokračuje v něm tak, že se...

Biblický verš Ko 1,3–12; 2Tm 4,7–8; Ko 1,28–2,2; Ko 4,12; Ř 8,26–27; Ko 4,2–4; Ř 15,30
Kalendář 22. 1. 2023

Proroci a kněží – dva typy modliteb

Bible věnuje mnoho prostoru službě proroků a kněží. Jedni i druzí jsou modelem vztahu s Bohem. Přesto je jejich přístup k Bohu v mnoha ohledech protikladný. Proroci jsou příkladem důvěrného osobního společenství s Bohem, naslouchání jeho hlasu, spontaneity a uchvácení Božím Duchem. Kněží naopak konají předepsané úkony, slouží společně, dbají o velkolepost formy a uctívají...

Biblický verš Jr 23,18; 1S 10,5–13; Nu 11,25–29; Jl 3,1; Ř 8,15–16; Ř 8,26–27; 1Pt 2,4–5; Ef 5,18–20
Kalendář 15. 1. 2023
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha