KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Západ

KS Praha – region Západ

V rámci Křesťanského společenství Praha patří region Západ k menším regionům. Sdružuje převážně lidi, kteří žijí v městském obvodu Prahy 5. K bohoslužbám se scházíme v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích.  Poznali jsme, že Bůh je láska, a tuto lásku chceme žít a také ji nést lidem ve svém okolí. Aktivně usilujeme také o založení nového regionu na Barrandově. Na našich bohoslužbách a dalších akcích jsou vítáni domácí i hosté, věřící i hledající nebo nevěřící. Přijďte, rádi vás uvidíme!

Jiří Bukovský, starší KS Praha Západ

Komunitní centrum sv. Prokopa

Komunitní centrum sv. Prokopa

  • GPS
    Sluneční náměstí, Praha 5
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Regionální bohoslužba 18. 11.

V neděli 18. 11. se koná další pravidelná bohoslužba. Kázání se bude týkat "Úkolu člověka", jak o něm mluví první kapitoly Bible. Co je člověk? Proč jsme vůbec na světě? Jaký smysl má naše existence? Po bohoslužbě bude následovat krátká přestávka a po ní výroční setkání  pro členy regionu Západ. Proběhne také Večeře Páně.

Kalendář 16. 11. 2018

Regionální bohoslužba 11. 11.

V neděli 11. 11. se sejdeme k první regionální bohoslužbě v listopadu. Kázat bude Jiří Bukovský na téma "Bůh jako stvořitel (Gn 1-2)". Půjde o další díl z cyklu kázání na velká témata z pěti knih Mojžíšových. Co nám o Bohu, světě a nás samotných prozrazují první stránky Bible? Co říká a v čem je to...

Kalendář 3. 11. 2018

Bůh jako stvořitel (Gn 1,1–2,3)

Víra v Boha Stvořitele patří k základům křesťanské víry. Když se podíváme na první stránky Bible na to, jak Bůh tvoří svět, můžeme si položit otázku, co nám to prozrazuje o Boží povaze a způsobu jeho jednání? Bible často mluví o povolání Božího lidu nebo člověka podobně jako o stvoření světa. Bůh nás, kteří jsme...

Biblický verš Gn 1,1–2,3
Kalendář 11. 11. 2018

Pět knih Mojžíšových jako jeden příběh

Pět knih Mojžíšových nepatří mezi nejoblíbenější křesťanskou četbu. Pro Ježíše, jeho první učedníky nebo apoštola Pavla však šlo o základní četbu. Židé v synagoze přečtou celou Tóru každý rok. Znovu a znovu tak čtou příběh, který začíná vyhnáním z ráje, a končí na hranici zaslíbené země. Čtou o cestě, na které Bůh dává svému lidu...

Kalendář 14. 10. 2018
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha