KS Praha logo
CZ
CZ EN

Zachariáš a Marie: Naše touhy a Boží plány

Vánoční příběh v Bibli je plný obyčejných lidí, kteří se stali součástí velkého Božího plánu. Měli své touhy, prosby a přání. Ty se ale jednoho dne protly s Božím plánem. Jejich touhy se naplnily, ale jinak než by si sami vybrali. Krásně to můžeme vidět na příběhu Zachariáše a Marie. Dva odlišní lidé a přece tak podobné příběhy. Jak zareagují na střet svých tužeb s Božími plány? Přijmou je? Uvěří? A jak bychom jednali my?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 12. 2023 Biblický verš L 1,5–56
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
36:34

Další podobná kázání

V péči pastýře: Máme čas se najíst?

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bible představuje Boha jako dobrého pastýře, který o nás pečuje. I když nás vysílá ke službě a péči o druhé, pamatuje na naše potřeby a sytí nás. Někdy nás vede k tomu, abychom si odpočinuli, jindy nás zázračně sytí tam, kde si odpočinout nemůžeme. Takhle dobrého pastýře poznávali Ježíšovi učedníci. Takhle ho můžeme poznávat také...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 6. 2024 Biblický verš Ž 23,1–7; Mk 6,30–52
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pavel v Athénách: Bůh známý i neznámý

Bůh, Kristus, Duch svatý Šíření Božího království

V Athénách se apoštol Pavel se svou křesťanskou zvěstí o Kristu postavil před zvědavé filozofy. Jak vysvětlovat dobrou zprávu lidem, kteří neznají Bibli a mají zcela jiné představy o bohu? I my často stojíme v podobné situaci. Pavel chválí a hledá společné východisko. Mluví o křesťanském Bohu jako tom, kterého všichni znají, a přece je...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 16. 6. 2024 Biblický verš Sk 17,16–34
Stáhnout MP3 Poslechnout

Svátek vzkříšení: Od soboty k neděli

Bůh, Kristus, Duch svatý

Neděle je již od dob nejranější církve křesťanským svátečním dnem a časem bohoslužeb. Je dnem Kristova vzkříšení. Proč ale neslavíme sobotu, když se o ní v Bibli jasně mluví? Proč mít sváteční den v neděli, když to Bible nikde nenařizuje? Jaký je smysl soboty a jak se vztahuje k neděli? Na tyto otázky se podíváme...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 31. 3. 2024 Biblický verš Ko 2,16–17; Mk 3,1–5; L 13,15–16; Mt 12,5–8 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bůh neslibuje jednoduchý život bez problémů, ale zaslibuje, že i všechny zlé věci použije k dobrému (Ř 8,28). Málokdo by si asi vybral život Jákoba. Prožil odmítnutí, zapletl se do podvodu, byl vyhnán z rodiny, šlo mu o život, zakusil zradu, neměl ideální manželství a ani rodinu. Přesto tento život plný těžkostí Bůh použil ke...

KazatelPetr Kácha Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš Ř 8,28
Stáhnout MP3 Poslechnout