KS Praha logo
CZ
CZ EN

Pavel ve Filipech: Nebeské občanství

Filipy sice leží v Řecku, ale v Pavlově době byly římským městem. Jeho obyvatelé pocházeli z Itálie a měli římské občanství. Byli hrdí na svou kulturu a jejich posláním ve Filipech bylo Řím reprezentovat, jeho moc a kulturu šířit. Není proto náhoda, že právě v dopise Filipským Pavel o občanství mluví. Připomíná věřícím, že jsou občany nebe na zemi. Počítá s tím, že rozumí, co z toho pro ně plyne. Jak tomu rozumíme my?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 21. 4. 2024 Biblický verš Fp 3,17–21; Sk 16,11–40
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
32:21

Další podobná kázání

V péči pastýře: Máme čas se najíst?

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bible představuje Boha jako dobrého pastýře, který o nás pečuje. I když nás vysílá ke službě a péči o druhé, pamatuje na naše potřeby a sytí nás. Někdy nás vede k tomu, abychom si odpočinuli, jindy nás zázračně sytí tam, kde si odpočinout nemůžeme. Takhle dobrého pastýře poznávali Ježíšovi učedníci. Takhle ho můžeme poznávat také...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 6. 2024 Biblický verš Ž 23,1–7; Mk 6,30–52
Stáhnout MP3 Poslechnout

Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Bůh neslibuje jednoduchý život bez problémů, ale zaslibuje, že i všechny zlé věci použije k dobrému (Ř 8,28). Málokdo by si asi vybral život Jákoba. Prožil odmítnutí, zapletl se do podvodu, byl vyhnán z rodiny, šlo mu o život, zakusil zradu, neměl ideální manželství a ani rodinu. Přesto tento život plný těžkostí Bůh použil ke...

KazatelPetr Kácha Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš Ř 8,28
Stáhnout MP3 Poslechnout

Zachariáš a Marie: Naše touhy a Boží plány

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Vánoční příběh v Bibli je plný obyčejných lidí, kteří se stali součástí velkého Božího plánu. Měli své touhy, prosby a přání. Ty se ale jednoho dne protly s Božím plánem. Jejich touhy se naplnily, ale jinak než by si sami vybrali. Krásně to můžeme vidět na příběhu Zachariáše a Marie. Dva odlišní lidé a přece...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 12. 2023 Biblický verš L 1,5–56
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Ti, kteří staví na skále

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Ježíš své vyučování pro lidi království, které se obvykle označuje jako kázání na hoře, zakončuje podobenstvím o dvou stavitelích. Říká, že jsou tu ti, kteří slova tohoto kázání slyší, ale neplní. Svůj dům staví na písku a v den zkoušky neobstojí. Pak jsou tu ti, kteří je slyší a plní. Ti staví na skále. Jejich...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 12. 2023 Biblický verš Mt 7,24–27, Mt 5,1–7,27
Stáhnout MP3 Poslechnout