KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úděl Božích poslů, aneb zvěst na prvním místě

Apoštol Pavel říká, že si necení svého života, víc než aby naplnil své poslání dosvědčovat evangelium o Boží milosti. Vidí se jako Boží posel. On sám není důležitý. Důležitá je zvěst, kterou nese. K údělu Božích poslů patří jak Boží ochrana a zázračná znamení, tak i těžkosti a pronásledování. Ani jedno ale není důležité. Na prvním místě stojí zvěst evangelia, která musí znít. Postoj Pavla jako Božího posla krásně vidíme ve Skutcích 13 a 14. V čem nás inspiruje? Jak vnímáme svou roli my?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 11. 2. 2024 Biblický verš Sk 13–14; Jr 1,4–19; Ga 1,14–16; 1Te 2,2–4; Ef 6,18–20; Mk 16,15–18; 2Tm 3,10–12; Sk 20,21–24
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
30:30

Další podobná kázání

Barnabáš – Dar povzbuzování

Duchovní dary, zázraky Následování Krista

Mezi duchovními dary v Ř 12 se objevuje také dar povzbuzování. Povzbuzování je nesmírně důležitý dar, který pomáhá lidem vytrvat na dobré cestě a růst. Jedním člověkem v Bibli, na kterém můžeme tento dar vidět je Barnabáš. Jak se projevoval? Co přinášel a jaké měl slabosti?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 9. 2023 Biblický verš Ř 12,6–8; Sk 4,34–37; Sk 9,26–30; Sk 11,19–26; Sk 15,36–40
Stáhnout MP3 Poslechnout

Uzdravení Bartimaia – o slepotě fyzické a duchovní

Bůh, Kristus, Duch svatý Duchovní dary, zázraky

Bible mluví o slepotě poměrně často. Zmiňuje přitom slepotu fyzickou i duchovní. Ježíš slepé uzdravoval. Jedním z nich byl také slepý žebrák Bartimaios. Co Bible o slepotě říká? Čím nás může inspirovat příběh slepého Bartimaia?

KazatelJakub Černý Datum kázání 22. 1. 2023 Biblický verš Mk 10,46–52
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kým jsme a co máme (Sk 3)

Duchovní dary, zázraky Šíření Božího království

Spasení je z milosti, ale dobré skutky mají v životě křesťana důležité místo. Písmo dokonce říká, že spasení jsme právě proto, abychom mohli konat dobré skutky, které nám Bůh dopředu připravil. Krásně to můžeme vidět na příkladu apoštolů. Na své pravidelné cestě do chrámu uvidí u brány chromého žebráka. Při pohledu na něj vidí, že...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 10. 2022 Biblický verš Sk 3,1–26; Ef 2,8–10; 1K 15,10
Stáhnout MP3 Poslechnout

Bůh řádu a pokoje

Duchovní dary, zázraky O Bibli

Řada lidí hledá pokoj, ale není připravená přijmout Boží řád. Skutečný pokoj jim pak ale uniká. Pokoj není jen klid, kdy se nic neděje. Bible ukazuje, že skutečný pokoj je tam, kde je vše na svém místě tak, jak má být. Pokoj je tam, kde vládne Boží řád. Bible představuje Boha jako toho, kdo svým...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 14,26–40; 1K 12,27–30; Gn 1,1–5; Ž 33,6
Stáhnout MP3 Poslechnout