KS Praha logo
CZ
CZ EN

Kým jsme a co máme (Sk 3)

Spasení je z milosti, ale dobré skutky mají v životě křesťana důležité místo. Písmo dokonce říká, že spasení jsme právě proto, abychom mohli konat dobré skutky, které nám Bůh dopředu připravil. Krásně to můžeme vidět na příkladu apoštolů. Na své pravidelné cestě do chrámu uvidí u brány chromého žebráka. Při pohledu na něj vidí, že jim tu Bůh právě teď a tady nachystal dobrý skutek. Vědí, kým jsou a co mohou nabídnout. Přitom také chápou, že o ně nakonec nejde. Víme i my, kým jsme, co máme a komu patří sláva?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 10. 2022 Biblický verš Sk 3,1–26; Ef 2,8–10; 1K 15,10
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:04

Další podobná kázání

Bůh řádu a pokoje

Duchovní dary, zázraky O Bibli

Řada lidí hledá pokoj, ale není připravená přijmout Boží řád. Skutečný pokoj jim pak ale uniká. Pokoj není jen klid, kdy se nic neděje. Bible ukazuje, že skutečný pokoj je tam, kde je vše na svém místě tak, jak má být. Pokoj je tam, kde vládne Boží řád. Bible představuje Boha jako toho, kdo svým...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 14,26–40; 1K 12,27–30; Gn 1,1–5; Ž 33,6
Stáhnout MP3 Poslechnout

Projevy Ducha (1K 12,1–11)

Duchovní dary, zázraky

Apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu dává mezi kapitoly 12 a 14 kapitolu 13 a dává důraz na potřebu lásky i duchovních projevů. Jeden Duch dává rozdílné dary, služby a působení. Vše má směřovat k budování církve. Jak tedy máme jednotlivé projevy Ducha používat a jak se pro ně otevřít v osobním životě i na shromáždění?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 12. 3. 2019 Biblický verš 1K 12,1–11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dary milosti (Ř 12,3–8)

Duchovní dary, zázraky

Toto krátké slovo předcházelo službu účastníků kurzu Užívání duchovních darů. Bůh Bible je Bohem milosti. Zamiloval si své stvoření a projevuje mu svoji přízeň (milost). Touží nám být blízko a obdarovat nás. Den za dnem tak jako projevy jeho přízně přijímáme různé dary. Mezi projevy této Boží milosti pak patří i služby a obdarování, která...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 2. 2019 Biblický verš Ř 12,3–8
Stáhnout MP3 Poslechnout