KS Praha logo
CZ
CZ EN

Barnabáš – Dar povzbuzování

Mezi duchovními dary v Ř 12 se objevuje také dar povzbuzování. Povzbuzování je nesmírně důležitý dar, který pomáhá lidem vytrvat na dobré cestě a růst. Jedním člověkem v Bibli, na kterém můžeme tento dar vidět je Barnabáš. Jak se projevoval? Co přinášel a jaké měl slabosti?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 9. 2023 Biblický verš Ř 12,6–8; Sk 4,34–37; Sk 9,26–30; Sk 11,19–26; Sk 15,36–40
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
29:24

Další podobná kázání

Uzdravení Bartimaia – o slepotě fyzické a duchovní

Bůh, Kristus, Duch svatý Duchovní dary, zázraky

Bible mluví o slepotě poměrně často. Zmiňuje přitom slepotu fyzickou i duchovní. Ježíš slepé uzdravoval. Jedním z nich byl také slepý žebrák Bartimaios. Co Bible o slepotě říká? Čím nás může inspirovat příběh slepého Bartimaia?

KazatelJakub Černý Datum kázání 22. 1. 2023 Biblický verš Mk 10,46–52
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kým jsme a co máme (Sk 3)

Duchovní dary, zázraky Šíření Božího království

Spasení je z milosti, ale dobré skutky mají v životě křesťana důležité místo. Písmo dokonce říká, že spasení jsme právě proto, abychom mohli konat dobré skutky, které nám Bůh dopředu připravil. Krásně to můžeme vidět na příkladu apoštolů. Na své pravidelné cestě do chrámu uvidí u brány chromého žebráka. Při pohledu na něj vidí, že...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 10. 2022 Biblický verš Sk 3,1–26; Ef 2,8–10; 1K 15,10
Stáhnout MP3 Poslechnout

Bůh řádu a pokoje

Duchovní dary, zázraky O Bibli

Řada lidí hledá pokoj, ale není připravená přijmout Boží řád. Skutečný pokoj jim pak ale uniká. Pokoj není jen klid, kdy se nic neděje. Bible ukazuje, že skutečný pokoj je tam, kde je vše na svém místě tak, jak má být. Pokoj je tam, kde vládne Boží řád. Bible představuje Boha jako toho, kdo svým...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 14,26–40; 1K 12,27–30; Gn 1,1–5; Ž 33,6
Stáhnout MP3 Poslechnout

Projevy Ducha (1K 12,1–11)

Duchovní dary, zázraky

Apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu dává mezi kapitoly 12 a 14 kapitolu 13 a dává důraz na potřebu lásky i duchovních projevů. Jeden Duch dává rozdílné dary, služby a působení. Vše má směřovat k budování církve. Jak tedy máme jednotlivé projevy Ducha používat a jak se pro ně otevřít v osobním životě i na shromáždění?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 12. 3. 2019 Biblický verš 1K 12,1–11
Stáhnout MP3 Poslechnout