KS Praha logo
CZ
CZ EN

Přemýšlet nad Božím slovem (Ž 1)

Mnoho lidí hledá cestu ke šťastnému a úspěšnému životu. O jednom velkém Božím daru na cestě k tomuto cíli se dozvídáme ze Žalmu 1, který mluví o důležitosti Písma pro život člověka. Zve nás k tomu, abychom na místo špatných přátel trávili čas s Božím slovem. Naslouchali mu, přemýšleli o něm a snažili se ho pochopit. Nejlepším příkladem tu pro nás zůstává Ježíš, náš Pán a učitel, kterého následujeme.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Ž 1; Dt 6,4–9; Dt 11,13–21; Nu 15,38–41; Mt 19,3–9
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
27:48

Další podobná kázání

Bůh řádu a pokoje

Duchovní dary, zázraky O Bibli

Řada lidí hledá pokoj, ale není připravená přijmout Boží řád. Skutečný pokoj jim pak ale uniká. Pokoj není jen klid, kdy se nic neděje. Bible ukazuje, že skutečný pokoj je tam, kde je vše na svém místě tak, jak má být. Pokoj je tam, kde vládne Boží řád. Bible představuje Boha jako toho, kdo svým...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 14,26–40; 1K 12,27–30; Gn 1,1–5; Ž 33,6
Stáhnout MP3 Poslechnout

Mluvte pravdu každý se svým bližním

O Bibli

Bůh nás vyzývá, abychom mluvili pravdu „každý se svým bližním“ (Za 8,16). Bible celkově mluví hodně o tom, jak důležité je žít v pravdě. Ježíš je pravda. Jedině když známe jeho, poznáváme pravdu o sobě a světě. Je třeba informace dobře prověřovat a věrně předávat, aby i ta nejdůležitější informace – evangelium, které neseme – zůstala...

KazatelPetr Zůna Datum kázání 21. 11. 2021 Biblický verš Za 8,16–17; Ž 15,1–5; Ef 4,11–15; Ef 4,25–31
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kdo je přinese? (Mk 2,1–12)

O Bibli

Hrdiny příběhu uzdravení chromého v Mk 2,1–12 jsou čtyři muži, kteří donesou svého nemohoucího přítele ke Kristu. Když se nemohou dostat do domu, kde Ježíš je, nevzdají to. Najdou cestu, vytvoří otvor a přítele spustí stropem na lehátku k Ježíši. Čteme, že to byla jejich víra, kterou Ježíš ocenil a pro kterou s nemocným jedná....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 11. 2021 Biblický verš Mk 2,1–12; Ga 5,6
Stáhnout MP3 Poslechnout

List Koloským: Pozvání k rebélii

O Bibli Rodina

List Koloským nás zve k revoluci. Mluví o vládách, trůnech, autoritách a mocnostech, která stojí v rebélii proti Kristu a potřebují smíření s ním. Věřícím Kolosech pak připomíná, že i oni byli součástí této rebélii proti Kristu a potřebovali smíření. Neznali Boha, mysleli bezbožně a dělali věci, které šli proti jeho řádům. Když uvěřili, stali...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 31. 10. 2021 Biblický verš Ko 1,15–20; Ko 1,27–28; Ko 4,7–17 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout