KS Praha logo
CZ
CZ EN

Kdo je přinese? (Mk 2,1–12)

Hrdiny příběhu uzdravení chromého v Mk 2,1–12 jsou čtyři muži, kteří donesou svého nemohoucího přítele ke Kristu. Když se nemohou dostat do domu, kde Ježíš je, nevzdají to. Najdou cestu, vytvoří otvor a přítele spustí stropem na lehátku k Ježíši. Čteme, že to byla jejich víra, kterou Ježíš ocenil a pro kterou s nemocným jedná. Mnozí lidé potřebují Krista, ale jako by je něco paralyzovalo a oni nejsou schopni vyrazit za ním. Možná potřebují právě takové přátele, kteří jsou připraveni je poponést a najít způsob, jak je dovést tam, kde se s Kristem setkají.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 11. 2021 Biblický verš Mk 2,1–12; Ga 5,6
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:07

Další podobná kázání

List Koloským: Pozvání k rebélii

Boží slovo Principy křesťanského života Rodina

List Koloským nás zve k revoluci. Mluví o vládách, trůnech, autoritách a mocnostech, která stojí v rebélii proti Kristu a potřebují smíření s ním. Věřícím Kolosech pak připomíná, že i oni byli součástí této rebélii proti Kristu a potřebovali smíření. Neznali Boha, mysleli bezbožně a dělali věci, které šli proti jeho řádům. Když uvěřili, stali...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 31. 10. 2021 Biblický verš Ko 1,15–20; Ko 1,27–28; Ko 4,7–17 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Má to cenu Bohu sloužit? (Mal 3)

Boží slovo Principy křesťanského života

Malachiáš prorokuje v době, když znovu stojí chrám. Boží lid ale zdaleka není v takovém stavu, v jakém by měl být. Mnozí lidé v jeho době se ptají: Má cenu Bohu sloužit? Bůh je ujišťuje, že o nich ví, a zároveň naznačuje, že zdaleka ne vše na tomto světě dojde ideálu. Proto podobně jako Izraelci...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 26. 9. 2021 Biblický verš Mal 3,14–18; Mal 3,6–7; He 11,13–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Čas stavět Boží dům (Ag 2)

Boží slovo Principy křesťanského života

V září roku 520 př. Kr. Bůh promlouvá skrze proroka Agea k Izraelcům na konci Svátku stánků (Ag 2). Říká jim, aby se nenechali odradit tím, že jich je hrstka a současný stav Božího lidu je bídným zlomkem toho, co kdysi bylo a co má být. Vyzývá je, aby se pustili do díla. Jeho Duch...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 9. 2021 Biblický verš Ag 2,1–9; Ag 1,1–12; Za 4,6–10; Ezd 2,64–67
Stáhnout MP3 Poslechnout

Slovo a duch (Ez 37)

Boží slovo Principy křesťanského života

Prorok Ezechiel viděl ve vidění údolí plné suchých kostí (Ez 37). Bůh se jej ptá, zda ty kosti mohou ožít. Lidsky sice žádná naděje není, ale Bůh jej vede, aby k těmto kostem promlouval Boží slovo a poté mluvil k Božímu duchu, který přináší život. Jak čteme, kosti představují izraelský národ ve vyhnanství, pro nějž...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 9. 2021 Biblický verš Ez 37,1–14; Ko 1,3–9; 2K 4,1–6
Stáhnout MP3 Poslechnout