KS Praha logo
CZ
CZ EN

Pavel ve Filipech: Bůh otvírá dveře

Je velkým posláním církve nést evangelium. Tím, kdo ale otvírá evangeliu dveře, aby mohlo znít a bylo přijaté, je Bůh. Krásně to můžeme vidět v Lukášově popisu Pavlova působení ve Filipech. Bůh daroval příležitosti a otevřel srdce prodavačky s purpurem. Poté otevřel dveře vězení a dotkl se srdce představitele římské moci. My se modlíme za příležitosti, zápasíme, zvěstujeme. Ten, kdo otvírá lidská srdce, je Bůh.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 4. 2024 Biblický verš Sk 16,8–40; Fp 1,12–29; Zj 3,7–11
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
30:16

Další podobná kázání

Modlitební zápas církve: Modlitba (ne)víry a Boží plány (Sk 12)

Církev, vztahy věřících Modlitba, chvála, duchovní boj Šíření Božího království

Apoštol Pavel vyzývá věřící v dopise Efezským, aby se za něj modlili. Nežádá ale o modlitby za zdraví, propuštění z vězení, či větší pohodu. Jde mu o to, aby neminul žádnou příležitost ve službě zvěstování evangelia. Také kniha Skutků přináší svědectví o tom, že právě o to Bohu jde. V příběhu o vyvedení Petra z...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 1. 2024 Biblický verš Sk 12,1–24; Ef 6,10–20
Stáhnout MP3 Poslechnout

Boj s Amálekem – o modlitbě a duchovním boji

Modlitba, chvála, duchovní boj

Příběh o boji Izraelců z Amálekem nese důležité poselství i pro nás dnes. Připomíná nám, že je tu duchovní nepřítel a že se boji s ním nevyhneme. V tomto boji ale nerozhodují v prvé řadě naše schopnosti a nasazení, ale modlitba a naše spolehnutí na Boha. V tomto duchovním zápase nemůžeme stát sami. Potřebujeme druhé,...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 2. 2023 Biblický verš Ex 17,8–15
Stáhnout MP3 Poslechnout

Modlitební zápas – povzbuzení z listu Koloským

Modlitba, chvála, duchovní boj

Apoštol Pavel inspiruje mnohé tím, co vše vykonal. Jeho život je zápasem o to, aby získal co nejvíce lidi a vedl je k plnému životu v Kristu. V tomto zápase pokračuje i v době, kdy už nemůže pro lidi a církev téměř nic prakticky udělat, protože je ve vězení. Pokračuje v něm tak, že se...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 1. 2023 Biblický verš Ko 1,3–12; 2Tm 4,7–8; Ko 1,28–2,2; Ko 4,12; Ř 8,26–27; Ko 4,2–4; Ř 15,30
Stáhnout MP3 Poslechnout

Proroci a kněží – dva typy modliteb

Modlitba, chvála, duchovní boj

Bible věnuje mnoho prostoru službě proroků a kněží. Jedni i druzí jsou modelem vztahu s Bohem. Přesto je jejich přístup k Bohu v mnoha ohledech protikladný. Proroci jsou příkladem důvěrného osobního společenství s Bohem, naslouchání jeho hlasu, spontaneity a uchvácení Božím Duchem. Kněží naopak konají předepsané úkony, slouží společně, dbají o velkolepost formy a uctívají...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 1. 2023 Biblický verš Jr 23,18; 1S 10,5–13; Nu 11,25–29; Jl 3,1; Ř 8,15–16; Ř 8,26–27; 1Pt 2,4–5; Ef 5,18–20
Stáhnout MP3 Poslechnout