KS Praha logo
CZ
CZ EN

Boj s Amálekem – o modlitbě a duchovním boji

Příběh o boji Izraelců z Amálekem nese důležité poselství i pro nás dnes. Připomíná nám, že je tu duchovní nepřítel a že se boji s ním nevyhneme. V tomto boji ale nerozhodují v prvé řadě naše schopnosti a nasazení, ale modlitba a naše spolehnutí na Boha. V tomto duchovním zápase nemůžeme stát sami. Potřebujeme druhé, kteří nás budou podpírat, abychom vytrvali až do konce. Nakonec je to sám Kristus, který sleduje svůj lid v jeho bojích a přimlouvá se za nás.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 2. 2023 Biblický verš Ex 17,8–15
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
31:19

Další podobná kázání

Modlitební zápas církve: Modlitba (ne)víry a Boží plány (Sk 12)

Církev, vztahy věřících Modlitba, chvála, duchovní boj Šíření Božího království

Apoštol Pavel vyzývá věřící v dopise Efezským, aby se za něj modlili. Nežádá ale o modlitby za zdraví, propuštění z vězení, či větší pohodu. Jde mu o to, aby neminul žádnou příležitost ve službě zvěstování evangelia. Také kniha Skutků přináší svědectví o tom, že právě o to Bohu jde. V příběhu o vyvedení Petra z...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 1. 2024 Biblický verš Sk 12,1–24; Ef 6,10–20
Stáhnout MP3 Poslechnout

Modlitební zápas – povzbuzení z listu Koloským

Modlitba, chvála, duchovní boj

Apoštol Pavel inspiruje mnohé tím, co vše vykonal. Jeho život je zápasem o to, aby získal co nejvíce lidi a vedl je k plnému životu v Kristu. V tomto zápase pokračuje i v době, kdy už nemůže pro lidi a církev téměř nic prakticky udělat, protože je ve vězení. Pokračuje v něm tak, že se...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 1. 2023 Biblický verš Ko 1,3–12; 2Tm 4,7–8; Ko 1,28–2,2; Ko 4,12; Ř 8,26–27; Ko 4,2–4; Ř 15,30
Stáhnout MP3 Poslechnout

Proroci a kněží – dva typy modliteb

Modlitba, chvála, duchovní boj

Bible věnuje mnoho prostoru službě proroků a kněží. Jedni i druzí jsou modelem vztahu s Bohem. Přesto je jejich přístup k Bohu v mnoha ohledech protikladný. Proroci jsou příkladem důvěrného osobního společenství s Bohem, naslouchání jeho hlasu, spontaneity a uchvácení Božím Duchem. Kněží naopak konají předepsané úkony, slouží společně, dbají o velkolepost formy a uctívají...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 1. 2023 Biblický verš Jr 23,18; 1S 10,5–13; Nu 11,25–29; Jl 3,1; Ř 8,15–16; Ř 8,26–27; 1Pt 2,4–5; Ef 5,18–20
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pozvání k modlitbě – Boží přátelé a spolupracovníci

Modlitba, chvála, duchovní boj

Postava Abraháma v Bibli je příkladem života víry a důvěrného vztahu s Bohem. Bůh touží po blízkém vztahu s lidmi, zajímá ho náš názor, naslouchá nám. Právě to stojí v základu křesťanské modlitby. Příběh Abraháma nás může inspirovat k tomu, abychom využili možnosti setkání s Bohem a nabídli mu to nejlepší. Ukazuje nám také, jakou...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 8. 1. 2023 Biblický verš Gn 18,1–33
Stáhnout MP3 Poslechnout