KS Praha logo
CZ
CZ EN

Lidé království: Správní lidé na správném místě

Když Ježíš mluví o lidech království, používá tři obrazy, které mají přiblížit jejich poslání (Mt 5,13–16). Jde o sůl, světlo a město. Jsou to věci nepatrné, ale s velkým pozitivním vlivem na své okolí. Musí mít ale potřebnou kvalitu a také být na správném místě. Ježíšovi učedníci – lidé království – jsou proto správní lidé na správném místě. Jsou tam, kde jsou potřeba, a ví se o nich.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 29. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,13–16
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
26:37

Další podobná kázání

Lidé království: Ti, kteří hodují a zvou

Církev, vztahy věřících Šíření Božího království

Ježíš byl známý jako člověk, který tráví čas na hostinách a hoduje s různými lidmi. Ukazoval tak, jaký je Bůh a jaké je Boží království. Už Starý zákon totiž mluví o požehnaném budoucím věku jako času velké hostiny, kdy se sejde celá Boží rodina. Ježíš vysvětloval a také prakticky ukazoval, kdo na té hostině v...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2023 Biblický verš L 14,12–24; L 15,1–2; Dt 12,10–12; Dt 14,23–29; Dt 16,13–16; Iz 25,6–8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Chvála nespokojenosti

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Mnoho lidí hledá šťastný život. Když ale Ježíš mluví o šťastném životě, začíná velmi paradoxně. Šťastní jsou ti, kdo pláčou, hladoví, žijí v místech nespravedlnosti a nepokoje. Právě takoví budou jeho učedníci, lidé království. Proč právě takoví? Co je na tom dobrého? Jak to, že jeho učedníci mají být nespokojení, toužící, v zápasech a přitom...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,1–12; 1K 4,8–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Církev jako zdravá rodina

Církev, vztahy věřících

Rodina je místo, kde čerpáme posilu a ochranu. Současně to může být v rodině někdy hodně náročné, protože se ovlivňujeme více, než bychom chtěli a než bychom čekali. Naše vztahy jsou buď dobré nebo špatné. Případně jsme si lhostejní a rodinou přestáváme být. Pokud budeme laskaví, milosrdní a budeme si odpouštět, budeme zakoušet sílu sborové...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 20. 11. 2022 Biblický verš Ef 4,25-32; Zach 8,16-17
Stáhnout MP3 Poslechnout

Láska – základ jednoty církve

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Když se Ježíš modlil za učedníky, ležala mu na srdci velmi jednota církve. Jak ale tato jednota vzniká? Co to znamená být jednotní? Trochu napovědět nám může apoštol Pavel v listu Filipským, kde o jednotě církve mluví. Základem jednoty nejsou stejné názory, ale postoj, který měl sám Ježíš Kristus. Je to postoj lásky, která vede...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2022 Biblický verš Fp 2,1–11; J 17,20–23, Ž 133,1–3; Gn 4,1–9; Mt 5,23–24; Ř 5,6–8; 1Pt 4,7–10; Ř 13,8
Stáhnout MP3 Poslechnout