KS Praha logo
CZ
CZ EN

Láska – základ jednoty církve

Když se Ježíš modlil za učedníky, ležala mu na srdci velmi jednota církve. Jak ale tato jednota vzniká? Co to znamená být jednotní? Trochu napovědět nám může apoštol Pavel v listu Filipským, kde o jednotě církve mluví. Základem jednoty nejsou stejné názory, ale postoj, který měl sám Ježíš Kristus. Je to postoj lásky, která vede k zájmu o druhé a jejich prospěch.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2022 Biblický verš Fp 2,1–11; J 17,20–23, Ž 133,1–3; Gn 4,1–9; Mt 5,23–24; Ř 5,6–8; 1Pt 4,7–10; Ř 13,8
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
35:42

Další podobná kázání

Modlitební zápas církve: Modlitba (ne)víry a Boží plány (Sk 12)

Církev, vztahy věřících Modlitba, chvála, duchovní boj Šíření Božího království

Apoštol Pavel vyzývá věřící v dopise Efezským, aby se za něj modlili. Nežádá ale o modlitby za zdraví, propuštění z vězení, či větší pohodu. Jde mu o to, aby neminul žádnou příležitost ve službě zvěstování evangelia. Také kniha Skutků přináší svědectví o tom, že právě o to Bohu jde. V příběhu o vyvedení Petra z...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 1. 2024 Biblický verš Sk 12,1–24; Ef 6,10–20
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Ti, kteří staví na skále

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Ježíš své vyučování pro lidi království, které se obvykle označuje jako kázání na hoře, zakončuje podobenstvím o dvou stavitelích. Říká, že jsou tu ti, kteří slova tohoto kázání slyší, ale neplní. Svůj dům staví na písku a v den zkoušky neobstojí. Pak jsou tu ti, kteří je slyší a plní. Ti staví na skále. Jejich...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 12. 2023 Biblický verš Mt 7,24–27, Mt 5,1–7,27
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Ti, kteří hodují a zvou

Církev, vztahy věřících Šíření Božího království

Ježíš byl známý jako člověk, který tráví čas na hostinách a hoduje s různými lidmi. Ukazoval tak, jaký je Bůh a jaké je Boží království. Už Starý zákon totiž mluví o požehnaném budoucím věku jako času velké hostiny, kdy se sejde celá Boží rodina. Ježíš vysvětloval a také prakticky ukazoval, kdo na té hostině v...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2023 Biblický verš L 14,12–24; L 15,1–2; Dt 12,10–12; Dt 14,23–29; Dt 16,13–16; Iz 25,6–8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Správní lidé na správném místě

Církev, vztahy věřících Šíření Božího království

Když Ježíš mluví o lidech království, používá tři obrazy, které mají přiblížit jejich poslání (Mt 5,13–16). Jde o sůl, světlo a město. Jsou to věci nepatrné, ale s velkým pozitivním vlivem na své okolí. Musí mít ale potřebnou kvalitu a také být na správném místě. Ježíšovi učedníci – lidé království – jsou proto správní lidé...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 29. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,13–16
Stáhnout MP3 Poslechnout