KS Praha logo
CZ
CZ EN

Láska – základ jednoty církve

Když se Ježíš modlil za učedníky, ležala mu na srdci velmi jednota církve. Jak ale tato jednota vzniká? Co to znamená být jednotní? Trochu napovědět nám může apoštol Pavel v listu Filipským, kde o jednotě církve mluví. Základem jednoty nejsou stejné názory, ale postoj, který měl sám Ježíš Kristus. Je to postoj lásky, která vede k zájmu o druhé a jejich prospěch.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 11. 2022 Biblický verš Fp 2,1–11; J 17,20–23, Ž 133,1–3; Gn 4,1–9; Mt 5,23–24; Ř 5,6–8; 1Pt 4,7–10; Ř 13,8
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
35:42

Další podobná kázání

Církev jako zdravá rodina

Církev, vztahy věřících

Rodina je místo, kde čerpáme posilu a ochranu. Současně to může být v rodině někdy hodně náročné, protože se ovlivňujeme více, než bychom chtěli a než bychom čekali. Naše vztahy jsou buď dobré nebo špatné. Případně jsme si lhostejní a rodinou přestáváme být. Pokud budeme laskaví, milosrdní a budeme si odpouštět, budeme zakoušet sílu sborové...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 20. 11. 2022 Biblický verš Ef 4,25-32; Zach 8,16-17
Stáhnout MP3 Poslechnout