KS Praha logo
CZ
CZ EN

Bohoslužby v říjnu 2O2O

Nezařazené Uživatel Jiří Bukovský Kalendář 7.10.2020

Podle nejnovějších vládních opatření je počínaje týdnem od 12. 10. zakázáno setkávání více než 6 osob. Bohoslužby regionu Západ proto již do konce měsíce října probíhat nebudou. V neděli budou probíhat online bohoslužby společné všem regionům KS Praha, které budou přenášeny od 10:00 ze sborových prostor na Palmovce. Prozatím jde o neděle 18.10., 25.10. a 1.11.

Krom toho by měla začít regionální online skupinka. Informace dostanou členové emailem. Případní další zájemci mohou kontaktovat vedení regionu.

Konání je třeba zvážit i u menších setkání do počtu šesti osob. Doporučené je využívat online prostředků a dalších možností udržování obecenství na dálku. 

Informace o scházení v listopadu nebo případné nové informace o scházení v říjnu se objeví, jakmile budou k dispozici.