KS Praha logo
CZ
CZ EN

Život a smrt apoštola Jakuba

„Žít je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk.“ Tato slova napsal apoštol Pavel, ale mohla by vyjadřovat i vyznání apoštola Jakuba, syna Zebedeova. Jakub patřil spolu s Petrem a Janem mezi Ježíšovy nejbližší učedníky. Přestože se mu Ježíš takto věnoval, víme o něm o něm narozdíl od Petra a Jana poměrně málo. Umírá velmi brzy mučednickou smrtí v Jeruzalémě. Co se ze zmínek o jeho životě a smrti o něm můžeme dozvědět? V čem to může být inspirací pro nás?

KazatelJakub Černý Datum kázání 27. 10. 2019
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
42:11

Další podobná kázání

Zlaté tele: víra a modlářství

Principy křesťanského života

Jedním z hříchů, které Bible kárá nejčastěji, je modlářství. Většina z nás doma nemá sošky bohů, a tak se nám může zdát, že příběh o zlatém teleti v Ex 32 se nás netýká. Téma modlářství se ale týká nás všech. I my máme tendenci Boha nahradit, když zrovna nejedná, a obstarat si věci někde jinde....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 20. 10. 2019 Biblický verš Ex 32,1–8 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Budování stánku: Mezi prací a odpočinutím

Principy křesťanského života

Ve 24. kapitole Exodu čteme, jak Bůh s izraelským národem uzavírá smlouvu, která otvírá cestu k intimnímu společenství. Jeho vyjádřením je stánek, který si Bůh nechává postavit uprostřed izraelského tábora, aby tu přebýval se svým lidem a setkával se s nimi.  V kapitolách 25–31 pak proto čteme sérii pokynů pro budování stánku. Co ovšem působí...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 13. 10. 2019 Biblický verš Ex 31,12–18 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nenechme se oblbnout

Principy křesťanského života

Pavel založil sbor v Korintě, ale jeho vztahy s nimi nebyly jednoduché, protože zpochybňovali jeho službu i povolání apoštola. Nechali se svést falešnými apoštoly. Jaké jsou znaky pravých Božích služebníků a jak se můžeme chránit svedení těmi, co se jen jako Boží služebníci tváří? Co když nás odmítnou ti, do kterých jsme hodně investovali? Pojďme se nechat...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 29. 9. 2019 Biblický verš 2K 11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Vykoupení v Kristu

Principy křesťanského života

"Ať se mi nestane," píše apoštol Pavel v Ga 6,14, "abych se chlubil něčím jiným než křížem Pána Ježíže Krista, skrze nějž je pro mě svět ukřižován a já pro svět." Kristův kříž zbavuje hodnoty všechny světské možnosti, zásluhy, ambice. Znamená také naše vykoupení. Svět se vším, co nás poutalo, formovalo a určovalo naši hodnotu,...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 23. 9. 2019 Biblický verš Ga 6,14; Ko 3,1–4; 1Pt 1,18–19
Stáhnout MP3 Poslechnout