KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úkol kněží a my

V protestantských církvích často mluvíme o „všeobecném kněžství všech věřících“ (1Pt 2,5–9). Kdysi ve starém Izraeli existovala speciální skupina lidí, kterým se říkalo kněží. Měli zvláštní postavení a důležitý úkol. Přibližovali se k Bohu ve svatyni, přinášeli mu oběti, vyřizovali jeho slovo, soudili, přimlouvali se za lid a žehnali. Sloužili jako prostředníci mezi Bohem a jeho lidem. I v církvi může někdy vzniknout dojem, že jsou tu nějací zvláštní lidé, kteří slouží jako prostředníci mezi námi a Bohem. Písmo však ukazuje, že všichni, kdo patří Kristu, mají podíl na jeho kněžství a úkol, který kdysi připadal kněžím, se týká všech křesťanů. Co z toho plyne v praxi?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 8. 12. 2019 Biblický verš Lv 8–9; Lv 21; Nu 6,22–27; 1Pt 2,4–10 Šipka modrá Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
29:21

Další podobná kázání

Svátky – čas setkávání (Lv 23)

Bohoslužby

Ve 3. knize Mojžíšově 23 čteme o svátcích, které Bůh ustanovil pro izraelský národ. Hebejské slovo, které je tu použité pro svátek, znamená setkání. Smyslem těchto svátků bylo společné setkání Božího lidu s Hospodinem. Bůh si svolal svoji rodinu ke společné oslavě v jeho domě. Pro křesťany nejsou starozákonní svátky povinností, přesto se ale právě...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 23. 2. 2020 Biblický verš Lv 23,1–4 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Oběti a dary (Lv 1–7)

Bohoslužby Principy křesťanského života

Dary hrají důležitou roli ve všech společnostech světa. Darem lidé vyjadřují poděkování, omluvu nebo náklonost k někomu druhému. Složitá rituální nařízení o obětech ve 3. knize Mojžíšově se na první pohled zdají být nesrozumitelná a vzdálená současnému životu. Různé oběti však představovaly různé typy darů, které Izraelci přinášeli Hospodinu. Přestože mnohé je v době Nového zákona jinak,...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 24. 11. 2019 Biblický verš Lv 1–7; Ž 40,7–9; Ř 12,1; Mt 5,23–24 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout