KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úkol člověka (Gn 1–2)

Jaké je místo člověka v rámci stvoření? Proč tady jsme a jak naplnit své poslání? Odpovědina tyto velké otázky jsme hledali v prvních dvou kapitolách Bible. Bůh tvořil svět postupně. Postavil do něj člověka, aby dílo stvoření dokončil a udržoval. Má nést obraz Boha, Tvůrce a Krále světa. Má stvořený svět spravovat, chránil jej, poznávat jej a vnášet do něj dobrý řád. Toto poslání může naplňovat jen v podřízenosti Bohu a ve vztazích s druhými – jako muž a žena, jako společenství. Přestože došlo k pádu, Boží úkol pro člověka se nezměnil. Prorok Daniel mluví o příchodu Syna člověka, který se ujme vlády a s ním Boží lid. Nový zákon mluví o tom, jak se tato vize naplňuje v Kristu. Ti, kdo v něj věří, jsou obnovováni podle původního Božího plánu s člověkem, aby v novém světě plně nesli Boží obraz a spravovali s Kristem stvoření.

Ukol cloveka_Gn 1–2

Datum kázání 12. 12. 2018