KS Praha logo
CZ
CZ EN

Pokání – pozvání na cestu proměny

K zdravému křesťanskému životu patří vyznávání hříchů a pokání. Co to vlastně pokání je? K čemu slouží, co mu brání a co přináší? Nad tím se zamyslíme nad několika biblickými texty.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 4. 2022 Biblický verš Jk 5,16; 1J 1,7–10; Jk 4,6–10; Ž 32,1–5
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
21:56

Další podobná kázání

Nebát se světla

Hřích, pokání, odpuštění

V čase Adventu si připomínáme dobrou zprávu: Světlo přišlo do našeho temného světa. Jak je tedy ale možné, že je ve světě stále tolik zla a temnoty? Jak je možné, že počítáme s peklem jako místem temnoty i pro věčnost? Je to s námi lidmi skutečně tak špatné, že člověk může o světle vědět, a...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 12. 2021 Biblický verš J 3,16–21; Gn 4,10–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Ježíš – náš velekněz

Hřích, pokání, odpuštění

Bůh dal Izraelcům řády pro oběti a očišťování, aby mohli přicházet do Boží přítomnosti. Přes to všechno, ale do velesvatyně coby místa Božího přebývání mohl vstoupit jen jednou za rok jedinný člověk. Byl jím velekněz, který však před tím sám musel projít očištěním. Jeho vstup byl navíc spojen s obřady, které měly zajistit smíření pro...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 16. 2. 2020 Biblický verš Lv 16,1–34; Žd 10,19–25 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Přetvářka

Hřích, pokání, odpuštění

Pán Ježíš nejvíce diskutoval s farizei. Oni byli znalci Zákona a dělali si nárok na „stolici Mojžíšovu“.  Jejich problém byl, že po lidech chtěli něco, co sami nedělali, a že jim šlo více o to, co je vidět navenek, než o to, jaký je stav srdce. Proč děláme to, co děláme? Je logika Božího království stejná...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 27. 1. 2019 Biblický verš Mt 23,1–28
Stáhnout MP3 Poslechnout

Noe: Boží soudy a my

Hřích, pokání, odpuštění Poslední doba, druhý příchod

"Trestá Bůh? A pokud ano, je láska?" To jsou otázky, které si lidé občas kladou, když čtou Bibli nebo přemýšlejí o Bohu. Jedním z největších příběhů o Božích trestech či soudech v Bibli je příběh Noeho. Tento příběh nám dává nahlédnout do toho, jak to s Božími soudy nad světem je. Ježíš navíc učil, že...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 20. 1. 2019 Biblický verš Gn 5,28–6,22
Stáhnout MP3 Poslechnout