KS Praha logo
CZ
CZ EN

Pavel v Tesalonice: Tajemství opravdové evangelizace

V dopise do Tesaloniky apoštol Pavel vzpomíná na svoji evangelizační službu v tomto městě a dává nám nahlédnout do toho, jak této službě rozuměl. Ukazuje, co je pro něj cílem zvěstování evangelia. Mluví o tom, s jakými postoji službu konat, a také o tom, v čem tato služba spočívá. Možná překvapivě se ukazuje, že evangelizační služba nekončí obrácením. Jde o duchovní rodičovství. Nesleduje počty obrácených, ale zápasí o pokračující proměnu životů evangeliem. Zpráva evangelia musí znít a stále hloub měnit lidské životy, aby nesly hojné ovoce pro Boha.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 5. 2024 Biblický verš Sk 17,1–10; 1Te 2,1–14
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
31:48

Další podobná kázání

Pavel ve Filipech: Nebeské občanství

Následování Krista Šíření Božího království

Filipy sice leží v Řecku, ale v Pavlově době byly římským městem. Jeho obyvatelé pocházeli z Itálie a měli římské občanství. Byli hrdí na svou kulturu a jejich posláním ve Filipech bylo Řím reprezentovat, jeho moc a kulturu šířit. Není proto náhoda, že právě v dopise Filipským Pavel o občanství mluví. Připomíná věřícím, že jsou...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 21. 4. 2024 Biblický verš Fp 3,17–21; Sk 16,11–40
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pavel ve Filipech: Bůh otvírá dveře

Modlitba, chvála, duchovní boj Šíření Božího království

Je velkým posláním církve nést evangelium. Tím, kdo ale otvírá evangeliu dveře, aby mohlo znít a bylo přijaté, je Bůh. Krásně to můžeme vidět v Lukášově popisu Pavlova působení ve Filipech. Bůh daroval příležitosti a otevřel srdce prodavačky s purpurem. Poté otevřel dveře vězení a dotkl se srdce představitele římské moci. My se modlíme za...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 4. 2024 Biblický verš Sk 16,8–40; Fp 1,12–29; Zj 3,7–11
Stáhnout MP3 Poslechnout

Úděl Božích poslů, aneb zvěst na prvním místě

Duchovní dary, zázraky Šíření Božího království

Apoštol Pavel říká, že si necení svého života, víc než aby naplnil své poslání dosvědčovat evangelium o Boží milosti. Vidí se jako Boží posel. On sám není důležitý. Důležitá je zvěst, kterou nese. K údělu Božích poslů patří jak Boží ochrana a zázračná znamení, tak i těžkosti a pronásledování. Ani jedno ale není důležité. Na...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 11. 2. 2024 Biblický verš Sk 13–14; Jr 1,4–19; Ga 1,14–16; 1Te 2,2–4; Ef 6,18–20; Mk 16,15–18; 2Tm 3,10–12; Sk 20,21–24
Stáhnout MP3 Poslechnout

Modlitební zápas církve: Modlitba (ne)víry a Boží plány (Sk 12)

Církev, vztahy věřících Modlitba, chvála, duchovní boj Šíření Božího království

Apoštol Pavel vyzývá věřící v dopise Efezským, aby se za něj modlili. Nežádá ale o modlitby za zdraví, propuštění z vězení, či větší pohodu. Jde mu o to, aby neminul žádnou příležitost ve službě zvěstování evangelia. Také kniha Skutků přináší svědectví o tom, že právě o to Bohu jde. V příběhu o vyvedení Petra z...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 14. 1. 2024 Biblický verš Sk 12,1–24; Ef 6,10–20
Stáhnout MP3 Poslechnout