KS Praha logo
CZ
CZ EN

Malomocenství, Ježíš a my

Když Ježíš uzdravuje malomocného, evangelia nepoužívají slovo „uzdravit“, ale „očistit“. O jakou nečistotu jde? Co znamenalo malomocenství? O čem svědčí to, že Ježíš uzdravuje malomocného dotykem?  Co to znamená pro nás? Abychom mohli tyto otázky zodpovědět, musíme se podívat do pěti knih Mojžíšových, a zvláště do kapitol knihy Leviticus, které se věnují nečistotě (Lv 11–15). Jakkoli vzdálené se to může na první pohled jevit, tyto texty nesou důležité poselství i pro nás.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 9. 2. 2020 Biblický verš Lv 13–14; Mk 1,40–45; Iz 53,1–13 Šipka modrá Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
38:31

Další podobná kázání

Přemýšlet nad Božím slovem (Ž 1)

Boží slovo Principy křesťanského života

Mnoho lidí hledá cestu ke šťastnému a úspěšnému životu. O jednom velkém Božím daru na cestě k tomuto cíli se dozvídáme ze Žalmu 1, který mluví o důležitosti Písma pro život člověka. Zve nás k tomu, abychom na místo špatných přátel trávili čas s Božím slovem. Naslouchali mu, přemýšleli o něm a snažili se ho...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Ž 1; Dt 6,4–9; Dt 11,13–21; Nu 15,38–41; Mt 19,3–9
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nevěřící Tomáš – setkání se vzkříšeným a vyslání k misii

Principy křesťanského života

Ježíš učedníky tři roky připravoval na velkou misi, aby mohli vyjít do světa, nést jeho zvěst a pokračovat v jeho službě. Dva dny po ukřižování to ale moc nadějně nevypadá. Schovávají se ve strachu před ostatními lidmi za zavřenými dveřmi. Setkání se vzkříšeným ale mění situaci – pro všechny včetně nevěřícího Tomáše.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 4. 2022 Biblický verš J 20,19–31; 2K 5,17–21; 1K 8,5–7
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pokání – pozvání na cestu proměny

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

K zdravému křesťanskému životu patří vyznávání hříchů a pokání. Co to vlastně pokání je? K čemu slouží, co mu brání a co přináší? Nad tím se zamyslíme nad několika biblickými texty.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 4. 2022 Biblický verš Jk 5,16; 1J 1,7–10; Jk 4,6–10; Ž 32,1–5
Stáhnout MP3 Poslechnout

Chvála disciplíny

Principy křesťanského života

Apoštol Pavel přirovnává křestana k atletovi, který se podřizuje disciplíně, namáhá se, trénuje, odříká si. Nedělá to samoúčelně, ale má cíl. Chce vyhrát závod a získat věnec připravený pro vítěze. Také v duchovním životě máme cíl, kterého chceme dosáhnout a kvůli kterému se podřizujeme disciplíně. Chceme oslavit Krista a posloužit druhým na cestě k Němu....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 9,23–27; 2Tm 2,1–10; 2Tm 4,3–8
Stáhnout MP3 Poslechnout