KS Praha logo
CZ
CZ EN

Má to cenu Bohu sloužit? (Mal 3)

Malachiáš prorokuje v době, když znovu stojí chrám. Boží lid ale zdaleka není v takovém stavu, v jakém by měl být. Mnozí lidé v jeho době se ptají: Má cenu Bohu sloužit? Bůh je ujišťuje, že o nich ví, a zároveň naznačuje, že zdaleka ne vše na tomto světě dojde ideálu. Proto podobně jako Izraelci nebo věřící v dějinách církve jsme i pouze poutníky, kteří vyhlížejí nebeskou vlast. Nechceme se vzdát ideálu a úsilí o něj, zároveň víme, že na této zemi jej nenajdeme.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 26. 9. 2021 Biblický verš Mal 3,14–18; Mal 3,6–7; He 11,13–16
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
25:05

Další podobná kázání

Mluvte pravdu každý se svým bližním

Boží slovo Principy křesťanského života

Bůh nás vyzývá, abychom mluvili pravdu „každý se svým bližním“ (Za 8,16). Bible celkově mluví hodně o tom, jak důležité je žít v pravdě. Ježíš je pravda. Jedině když známe jeho, poznáváme pravdu o sobě a světě. Je třeba informace dobře prověřovat a věrně předávat, aby i ta nejdůležitější informace – evangelium, které neseme – zůstala...

KazatelPetr Zůna Datum kázání 21. 11. 2021 Biblický verš Za 8,16–17; Ž 15,1–5; Ef 4,11–15; Ef 4,25–31
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kdo je přinese? (Mk 2,1–12)

Boží slovo Principy křesťanského života

Hrdiny příběhu uzdravení chromého v Mk 2,1–12 jsou čtyři muži, kteří donesou svého nemohoucího přítele ke Kristu. Když se nemohou dostat do domu, kde Ježíš je, nevzdají to. Najdou cestu, vytvoří otvor a přítele spustí stropem na lehátku k Ježíši. Čteme, že to byla jejich víra, kterou Ježíš ocenil a pro kterou s nemocným jedná....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 11. 2021 Biblický verš Mk 2,1–12; Ga 5,6
Stáhnout MP3 Poslechnout

List Koloským: Pozvání k rebélii

Boží slovo Principy křesťanského života Rodina

List Koloským nás zve k revoluci. Mluví o vládách, trůnech, autoritách a mocnostech, která stojí v rebélii proti Kristu a potřebují smíření s ním. Věřícím Kolosech pak připomíná, že i oni byli součástí této rebélii proti Kristu a potřebovali smíření. Neznali Boha, mysleli bezbožně a dělali věci, které šli proti jeho řádům. Když uvěřili, stali...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 31. 10. 2021 Biblický verš Ko 1,15–20; Ko 1,27–28; Ko 4,7–17 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Čas stavět Boží dům (Ag 2)

Boží slovo Principy křesťanského života

V září roku 520 př. Kr. Bůh promlouvá skrze proroka Agea k Izraelcům na konci Svátku stánků (Ag 2). Říká jim, aby se nenechali odradit tím, že jich je hrstka a současný stav Božího lidu je bídným zlomkem toho, co kdysi bylo a co má být. Vyzývá je, aby se pustili do díla. Jeho Duch...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 9. 2021 Biblický verš Ag 2,1–9; Ag 1,1–12; Za 4,6–10; Ezd 2,64–67
Stáhnout MP3 Poslechnout