KS Praha logo
CZ
CZ EN

Láska a smlouva: Stát se svatým národem (Ex 19–24)

K věrné Boží lásce patří neomyslitelně také smlouva. Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, konal pro ně zázraky, dával se jim poznávat. Přesto něco zásadního chybělo. Skutečný a trvalý vztah se pojí se oboustraným závazkem, který otvírá cestu k intimitě. Proto v Ex 19,3–6 nabízí Izraelcům smlouvu. Mohou se stát zvláštním Božím vlastnictvím, královstvím kněží, svatým pronárodem. To znamená, že tu  budou pro Boha, budou se stávat jemu podobnými a On sám bude přebývat v jejich středu. Izraelci souhlasí a prostřednictvím Mojžíše vstupují do smlouvy s Bohem. Zavazují se k dodržování ustanovení, jsou kropeni krví, hodují. Po uzavření smlouvy se jim Hospodin dává spatřit a začíná připravovat své bydlení mezi Izraelci. Láska dochází naplnění v trvalém a důvěrném vztahu. V Kristu se takováto smlouva s Bohem nabízí i nám.

Kázání se nenahrávalo. K dispozici je pouze prezentace.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 8. 9. 2019 Biblický verš Ex 19,3–6; Ex 24,1–11 Šipka modrá Prezentace ke stažení

Další podobná kázání

Boží přikázání a cesta do odpočinutí

Boží slovo Principy křesťanského života

Pět knih Mojžíšových popisuje cestu, která začíná rájem a končí na hranici zaslíbené země. V ní mají Izraelci najít ztracený ráj a odpočinout v Boží přítomnosti. Aby tomu tak bylo, musí se Boží lid držet Božích přikázání. Při uzavření smlouvy s Izraelci Bůh představuje první stručný souhrn přikázání (Ex 20–23). Na prvním místě stojí vztah...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 15. 9. 2019 Biblický verš Ex 19–23; Iz 63,9–15 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Abrahám a Sára: Příběh jednoho manželství

Principy křesťanského života Rodina

Bible mluví o Abrahámovi se Sárou jako o muži a ženě víry a dává nám je za příklad. Jaké bylo ale jejich manželství? Co zvládli a co ne? Při pozorném čtení vidíme, že jejich život nebyl černobílý a vše se jim nepodařilo. Přes svá selhání ale nakonec obstáli. Co se můžeme naučit z tohoto manželství, které...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 23. 6. 2019 Biblický verš Gn 12,10–16; 16,1–6; 1Pt 3,5–6
Stáhnout MP3 Poslechnout

Jitro: Moudrá rada nad zlato

Principy křesťanského života

Moudrá rada má cenu zlata. Někdy ale překvapivě přijde z jiné strany než bychom čekali. Budeme mít pokoru naslouchat? Je možné, aby Boží člověk něco důležitého neviděl? Patří do života církve soud a kázeň? Nestojí organizace, seznamy a řády proti působení Božího ducha? Nad vším nám pomůže přemýšlet právě příběh Mojžíše a jeho tchána Jitra...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 16. 6. 2019 Biblický verš Ex 18,13–27
Stáhnout MP3 Poslechnout

Mojžíš a Jitro: Jak vyprávět svědectví

Principy křesťanského života

Mojžíšův tchán Jitro se doslechl o tom, jaké slavné věci Izraelci a jeho zeť prožili. Vydá se proto na cestu za Mojžíšem a ten mu vypráví o všem, co pro ně Bůh udělal. Jitro plný úžasu nad tím, co slyší, vyznává, že Hospodin je Bohem a obětuje mu spolu s izraelským lidem. Co se z...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 27. 5. 2019 Biblický verš Ex 18,1–12
Stáhnout MP3 Poslechnout