KS Praha logo
CZ
CZ EN

Láska a smlouva: Stát se svatým národem (Ex 19–24)

K věrné Boží lásce patří neomyslitelně také smlouva. Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, konal pro ně zázraky, dával se jim poznávat. Přesto něco zásadního chybělo. Skutečný a trvalý vztah se pojí se oboustraným závazkem, který otvírá cestu k intimitě. Proto v Ex 19,3–6 nabízí Izraelcům smlouvu. Mohou se stát zvláštním Božím vlastnictvím, královstvím kněží, svatým pronárodem. To znamená, že tu  budou pro Boha, budou se stávat jemu podobnými a On sám bude přebývat v jejich středu. Izraelci souhlasí a prostřednictvím Mojžíše vstupují do smlouvy s Bohem. Zavazují se k dodržování ustanovení, jsou kropeni krví, hodují. Po uzavření smlouvy se jim Hospodin dává spatřit a začíná připravovat své bydlení mezi Izraelci. Láska dochází naplnění v trvalém a důvěrném vztahu. V Kristu se takováto smlouva s Bohem nabízí i nám.

Kázání se nenahrávalo. K dispozici je pouze prezentace.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 8. 9. 2019 Biblický verš Ex 19,3–6; Ex 24,1–11 Šipka modrá Prezentace ke stažení

Další podobná kázání

Ježíš – náš velekněz

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Bůh dal Izraelcům řády pro oběti a očišťování, aby mohli přicházet do Boží přítomnosti. Přes to všechno, ale do velesvatyně coby místa Božího přebývání mohl vstoupit jen jednou za rok jedinný člověk. Byl jím velekněz, který však před tím sám musel projít očištěním. Jeho vstup byl navíc spojen s obřady, které měly zajistit smíření pro...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 16. 2. 2020 Biblický verš Lv 16,1–34; Žd 10,19–25 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Malomocenství, Ježíš a my

Principy křesťanského života

Když Ježíš uzdravuje malomocného, evangelia nepoužívají slovo "uzdravit", ale "očistit". O jakou nečistotu jde? Co znamenalo malomocenství? O čem svědčí to, že Ježíš uzdravuje malomocného dotykem?  Co to znamená pro nás? Abychom mohli tyto otázky zodpovědět, musíme se podívat do pěti knih Mojžíšových, a zvláště do kapitol knihy Leviticus, které se věnují nečistotě (Lv 11–15)....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 9. 2. 2020 Biblický verš Lv 13–14; Mk 1,40–45; Iz 53,1–13 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Povolání ke svatosti

Principy křesťanského života

Mnozí věřící hledají, jaká je Boží vůle pro jejich život. Ne všechno víme, ale to hlavní je jasné. Písmo říká, že Boží vůlí pro nás je posvěcení (1Te 4,3). Smyslem našeho života je být blízko Bohu, být tu pro něj a stále více odrážet to, jaký je. Právě v tom totiž spočívá svatost.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 1. 2020 Biblický verš 1Te 4,1–12
Stáhnout MP3 Poslechnout

Úkol kněží a my

Bohoslužby Principy křesťanského života

V protestantských církvích často mluvíme o "všeobecném kněžství všech věřících" (1Pt 2,5–9). Kdysi ve starém Izraeli existovala speciální skupina lidí, kterým se říkalo kněží. Měli zvláštní postavení a důležitý úkol. Přibližovali se k Bohu ve svatyni, přinášeli mu oběti, vyřizovali jeho slovo, soudili, přimlouvali se za lid a žehnali. Sloužili jako prostředníci mezi Bohem a...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 8. 12. 2019 Biblický verš Lv 8–9; Lv 21; Nu 6,22–27; 1Pt 2,4–10 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout