KS Praha logo
CZ
CZ EN

Když v nás roste hněv (Gn 4)

Příběh Kaina a Abela ukazuje, co se děje, když v sobě necháme růst hněv či zášť. „Hněváte-li se, nehřešte,“ píše apoštol Pavel v Ef 4,26, „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřávejte místa Ďáblu.“ Kainův příběh je příběh o hříchu, ke kterému nemuselo dojít a který nemusel mít takové následky. Kain měl řadu možností se zastavit a změnit svoji cestu. Máme je i my. Co uděláme? Kam necháme hřích dojít?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 13. 1. 2019 Biblický verš Gn 4,1–16
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
31:56

Další podobná kázání

Ježíš – náš velekněz

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Bůh dal Izraelcům řády pro oběti a očišťování, aby mohli přicházet do Boží přítomnosti. Přes to všechno, ale do velesvatyně coby místa Božího přebývání mohl vstoupit jen jednou za rok jedinný člověk. Byl jím velekněz, který však před tím sám musel projít očištěním. Jeho vstup byl navíc spojen s obřady, které měly zajistit smíření pro...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 16. 2. 2020 Biblický verš Lv 16,1–34; Žd 10,19–25 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Přetvářka

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

Pán Ježíš nejvíce diskutoval s farizei. Oni byli znalci Zákona a dělali si nárok na „stolici Mojžíšovu“.  Jejich problém byl, že po lidech chtěli něco, co sami nedělali, a že jim šlo více o to, co je vidět navenek, než o to, jaký je stav srdce. Proč děláme to, co děláme? Je logika Božího království stejná...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 27. 1. 2019 Biblický verš Mt 23,1–28
Stáhnout MP3 Poslechnout

Noe: Boží soudy a my

Pokání a odpuštění hříchů Poslední doba a příchod Pána Ježíše Principy křesťanského života

"Trestá Bůh? A pokud ano, je láska?" To jsou otázky, které si lidé občas kladou, když čtou Bibli nebo přemýšlejí o Bohu. Jedním z největších příběhů o Božích trestech či soudech v Bibli je příběh Noeho. Tento příběh nám dává nahlédnout do toho, jak to s Božími soudy nad světem je. Ježíš navíc učil, že...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 20. 1. 2019 Biblický verš Gn 5,28–6,22
Stáhnout MP3 Poslechnout