KS Praha logo
CZ
CZ EN

Kde se bere zlo? (Gn 3)

Otázka, kde se bere zlo, patří mezi největší otázky vůbec? Jak se objevilo v dobrém Božím světě a jak to jde dohromady s dobrým Bohem? Jak se zlem bojovat a obstát v pokušení? První kapitoly Bible vrhají světlo na tyto otázky. Ukazují, že Bůh stvořil svět tak, že v něm zlo a možnost pádu byly přítomné. Popisuje pád člověka, který podléhá pokušení a vpouští zlo do světa. Genesis 3 nám také dobře ukazuje, jak pokušení probíhá a jaké důsledky pád přináší. Může nám také pomoci obstát.

Zlo – Gn 3

Datum kázání 13. 12. 2018 Biblický verš Gn 3,1–24

Další podobná kázání

Jitro: Moudrá rada nad zlato

Principy křesťanského života

Moudrá rada má cenu zlata. Někdy ale překvapivě přijde z jiné strany než bychom čekali. Budeme mít pokoru naslouchat? Je možné, aby Boží člověk něco důležitého neviděl? Patří do života církve soud a kázeň? Nestojí organizace, seznamy a řády proti působení Božího ducha? Nad vším nám pomůže přemýšlet právě příběh Mojžíše a jeho tchána Jitra...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 16. 6. 2019 Biblický verš Ex 18,13–27
Stáhnout MP3 Poslechnout

Mojžíš a Jitro: Jak vyprávět svědectví

Principy křesťanského života

Mojžíšův tchán Jitro se doslechl o tom, jaké slavné věci Izraelci a jeho zeť prožili. Vydá se proto na cestu za Mojžíšem a ten mu vypráví o všem, co pro ně Bůh udělal. Jitro plný úžasu nad tím, co slyší, vyznává, že Hospodin je Bohem a obětuje mu spolu s izraelským lidem. Co se z...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 27. 5. 2019 Biblický verš Ex 18,1–12
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pokušení na poušti

Principy křesťanského života

Bohu jde o naši proměnu a růst. Máme-li se ale v životě posouvat dopředu, potřebujeme i určitý diskomfort. Proto není překvapivé, že Bůh Izraelce po slavném vyvedení z Egypta vedl do nepříjemných situcí na poušti. Mají se v nich naučit důvěřovat mu a stát se lidmi, kteří budou schopní vejít do zaslíbené země a být požehnáním...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 19. 5. 2019 Biblický verš Ex 15,22–17,7
Stáhnout MP3 Poslechnout

Povzbuzení k životu v Duchu svatém

Principy křesťanského života

Pete Game navštěvuje sbor KS Praha již řadu let. Ve svém kázání na regionu Západ přinesl povzbuzení k životu v Duchu svatém. Ježíš odešel k Otci, ale seslal Ducha svatého. Ten není jen s námi jako byl Ježíš, ale je i v nás. Nenechme se ovládat pocity méněcennosti. Bůh má s námi dobré plány. Nechme...

KazatelPeter Game Datum kázání 12. 5. 2019 Biblický verš Sk 2,1–21
Stáhnout MP3 Poslechnout