KS Praha logo
CZ
CZ EN

Chvála disciplíny

Apoštol Pavel přirovnává křestana k atletovi, který se podřizuje disciplíně, namáhá se, trénuje, odříká si. Nedělá to samoúčelně, ale má cíl. Chce vyhrát závod a získat věnec připravený pro vítěze. Také v duchovním životě máme cíl, kterého chceme dosáhnout a kvůli kterému se podřizujeme disciplíně. Chceme oslavit Krista a posloužit druhým na cestě k Němu. Běžné duchovní disciplíny – Písmo, modlitba, půst, společenství – jsou každodenním tréninkem, který nás udržuje v kondici pro závody, v nichž máme obstát. Náš život je závod a my jej chceme doběhnout až do cíle.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 9,23–27; 2Tm 2,1–10; 2Tm 4,3–8
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
19:11

Další podobná kázání

Přemýšlet nad Božím slovem (Ž 1)

Boží slovo Principy křesťanského života

Mnoho lidí hledá cestu ke šťastnému a úspěšnému životu. O jednom velkém Božím daru na cestě k tomuto cíli se dozvídáme ze Žalmu 1, který mluví o důležitosti Písma pro život člověka. Zve nás k tomu, abychom na místo špatných přátel trávili čas s Božím slovem. Naslouchali mu, přemýšleli o něm a snažili se ho...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 5. 2022 Biblický verš Ž 1; Dt 6,4–9; Dt 11,13–21; Nu 15,38–41; Mt 19,3–9
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nevěřící Tomáš – setkání se vzkříšeným a vyslání k misii

Principy křesťanského života

Ježíš učedníky tři roky připravoval na velkou misi, aby mohli vyjít do světa, nést jeho zvěst a pokračovat v jeho službě. Dva dny po ukřižování to ale moc nadějně nevypadá. Schovávají se ve strachu před ostatními lidmi za zavřenými dveřmi. Setkání se vzkříšeným ale mění situaci – pro všechny včetně nevěřícího Tomáše.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 4. 2022 Biblický verš J 20,19–31; 2K 5,17–21; 1K 8,5–7
Stáhnout MP3 Poslechnout

Pokání – pozvání na cestu proměny

Pokání a odpuštění hříchů Principy křesťanského života

K zdravému křesťanskému životu patří vyznávání hříchů a pokání. Co to vlastně pokání je? K čemu slouží, co mu brání a co přináší? Nad tím se zamyslíme nad několika biblickými texty.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 4. 2022 Biblický verš Jk 5,16; 1J 1,7–10; Jk 4,6–10; Ž 32,1–5
Stáhnout MP3 Poslechnout

Bůh řádu a pokoje

Bohoslužby Boží slovo Duchovní dary Principy křesťanského života

Řada lidí hledá pokoj, ale není připravená přijmout Boží řád. Skutečný pokoj jim pak ale uniká. Pokoj není jen klid, kdy se nic neděje. Bible ukazuje, že skutečný pokoj je tam, kde je vše na svém místě tak, jak má být. Pokoj je tam, kde vládne Boží řád. Bible představuje Boha jako toho, kdo svým...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 30. 1. 2022 Biblický verš 1K 14,26–40; 1K 12,27–30; Gn 1,1–5; Ž 33,6
Stáhnout MP3 Poslechnout