KS Praha logo
CZ
CZ EN

Boží plány neselžou (Ř 9–11)

Když se rozhlédneme kolem sebe, můžeme se ptát: Proč se dříve křesťanská Evropa ke Kristu nehlásí? Proč se lidé kolem nás neobrací? Proč naši blízcí nevěří? Neselhalo evangelium? V listu Římanům zápasí Pavel s podobnou otázkou. Jak to, že jeho národ odmítá Mesiáše, zatímco dříve bezbožné národy se Kristu obrací? Jeho odpovědi mohou být povzbuzením a motivací i pro nás.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 9. 2023 Biblický verš Ř 8,35–39; Ř 9,1–11,36 Šipka modrá Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:40

Další podobná kázání

Zachariáš a Marie: Naše touhy a Boží plány

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Vánoční příběh v Bibli je plný obyčejných lidí, kteří se stali součástí velkého Božího plánu. Měli své touhy, prosby a přání. Ty se ale jednoho dne protly s Božím plánem. Jejich touhy se naplnily, ale jinak než by si sami vybrali. Krásně to můžeme vidět na příběhu Zachariáše a Marie. Dva odlišní lidé a přece...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 12. 2023 Biblický verš L 1,5–56
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Ti, kteří staví na skále

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Ježíš své vyučování pro lidi království, které se obvykle označuje jako kázání na hoře, zakončuje podobenstvím o dvou stavitelích. Říká, že jsou tu ti, kteří slova tohoto kázání slyší, ale neplní. Svůj dům staví na písku a v den zkoušky neobstojí. Pak jsou tu ti, kteří je slyší a plní. Ti staví na skále. Jejich...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 10. 12. 2023 Biblický verš Mt 7,24–27, Mt 5,1–7,27
Stáhnout MP3 Poslechnout

Lidé království: Chvála nespokojenosti

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Mnoho lidí hledá šťastný život. Když ale Ježíš mluví o šťastném životě, začíná velmi paradoxně. Šťastní jsou ti, kdo pláčou, hladoví, žijí v místech nespravedlnosti a nepokoje. Právě takoví budou jeho učedníci, lidé království. Proč právě takoví? Co je na tom dobrého? Jak to, že jeho učedníci mají být nespokojení, toužící, v zápasech a přitom...

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 22. 10. 2023 Biblický verš Mt 5,1–12; 1K 4,8–16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Barnabáš – Dar povzbuzování

Duchovní dary, zázraky Následování Krista

Mezi duchovními dary v Ř 12 se objevuje také dar povzbuzování. Povzbuzování je nesmírně důležitý dar, který pomáhá lidem vytrvat na dobré cestě a růst. Jedním člověkem v Bibli, na kterém můžeme tento dar vidět je Barnabáš. Jak se projevoval? Co přinášel a jaké měl slabosti?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 17. 9. 2023 Biblický verš Ř 12,6–8; Sk 4,34–37; Sk 9,26–30; Sk 11,19–26; Sk 15,36–40
Stáhnout MP3 Poslechnout